Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Zarządzenie 5/2015

z dnia 16 lutego 2015 roku
UZYSKANIE ABSOLUTORIUM I DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDENTÓW CYWILNYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

 

Zarządzenie 8/2015

z dnia 26 marca 2015 roku
PRZYJĘCIE PROCEDURY WYBORU PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH 2015 W ROKU W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Zarządzenie 10/2015

z dnia 27 marca 2015 roku
TRYB ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Zarządzenie 11/2015

z dnia 06 maja 2015 roku

ZMIANA PROMOTORA STUDENTOM 3 ROKU I STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Back to top