Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

  

Nr 36/2016 z dnia 21.12.2016 r. pdf button

w sprawie: zmian w dokumentacjii przebiegu studiów

 

Nr 35/2016 z dnia 16.12.2016 r. pdf button

w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania wniosku na kierunku "LOGISTYKA"

 

Nr 34/2016 z dnia 01.12.2016 r. pdf button

w sprawie: zmiany loga Wydziału Zarządzania

 

Nr 33/2016 z dnia 10.11.2016 r. pdf button

w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

Nr 32/2016 z dnia 14.10.2016 r. pdf button

w sprawie: powołania Wydziałowego Koordynatora Wydawniczego w Wydziale Zarządzania

 

Nr 31/2016 z dnia 19.10.2016 r. pdf button

w sprawie: uruchomienia działań przygotowujących Wydział Zarządzania do kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Nr 30/2016 z dnia 19.10.2016 r. pdf button

 w sprawie: planowania przydziału nauczyciela akademickiego do kierowania pracą dyplomową w danej specjalności kształcenia na Wydziale Zarządzania

 

Nr 29/2016 z dnia 14.10.2016 r. pdf button

w sprawie: aktualizacji składu Komisji ds. dyplomowania w Wydziale Zarządzania

 

Nr 28/2016 z dnia 14.10.2016 r. pdf button

w sprawie: aktualizacji składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Zarządzania

 

Nr 27/2016 z dnia 23.09.2016 r. pdf button

w sprawie: podziału kompetencyjnego przedmiotów na katedry i zakłady Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2016/2017 oraz sporządzania planu obsady zajęć dydaktycznych

 

Nr 26/2016 z dnia 12.09.2016 r. pdf button

w sprawie: wyznaczenia w Wydziale Zarządzania Wydziałowego Koordynatora e-learningu

 

Nr 25/2016 z dnia 12.09.2016 r. pdf button

w sprawie: wyznaczenia w Wydziale Zarządzania Wydziałowego Koordynatora Programu ERASMUS +

 

Nr 24/2016 z dnia 12.09.2016 r. pdf button

w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania ds. praktyk studenckich

 

Nr 23/2016 z dnia 09.09.2016 r. pdf button

w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji w Wydziale Zarządzania

 

Nr 22/2016 z dnia 09.09.2016 r. pdf button

w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika ds. dyplomowania w Wydziale Zarządzania

 

Nr 21/2016 z dnia 08.09.2016 r. pdf button

w sprawie: realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Nr 20/2016 z dnia 07.09.2016 r. pdf button

w sprawie: aktualizacji opiekunów poszczególnych poziomów i form kształcenia w Wydziale Zarządzania

 

Nr 19/2016 z dnia 07.09.2016 r. pdf button

w sprawie: zasad składania prac dyplomowych i organizacji egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2016/2017

 

Nr 18/2016 z dnia 07.09.2016 r. pdf button

w sprawie: zasad realizacji dyżurów organizacyjnych oraz konsultacji przedmiotowych przez pracowników Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2016/2017

 

Nr 17/2016 z dnia 07.09.2016 r. pdf button

w sprawie: zaliczenia warunkowego semestru z deficytem punktów ECTS w roku akademickim 2016/2017

 

Nr 16/2016 z dnia 07.09.2016 r. pdf button

w sprawie: powołania komisji ds. aktualizacji Strategi Rozwoju Wydziału Zarządzania

 

Nr 15/2016 z dnia 07.09.2016 r. pdf button

w sprawie: realizacji zajęć przez pracowników Wydziału Zarzązania w roku akademickim 2016/2017

 

Nr 14/2016 z dnia 07.09.2016 r. pdf button

w sprawie: używania poczty elektronicznej e-mail przez pracowników Wydziału Zarządzania

 

Nr 13/2016 z dnia 18.07.2016 r. pdf button

w sprawie: weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2016/2017

 

Nr 12/2016 z dnia 05.09.2016 r. pdf button

w sprawie: zasad wyboru przedmiotów wybieralnych od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Nr 11/2016 z dnia 05.09.2016 r. pdf button

w sprawie: zasad wyboru specjalości kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Nr 10/2016 z dnia 08.09.2016 r. pdf button

w sprawie: zasad wyboru promotorów w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Nr 9/2016 z dnia 05.09.2016 r. pdf button

w sprawie: opracowywania, gromadzenia i udostępninia kart przedmiotowych

 

Nr 8/2016 z dnia 18.07.2016 r. pdf button

w sprawie: drugiego terminu składania prac dyplomowych przez kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2015/2016

 

Nr 7/2016 z dnia 20.06.2016 r. pdf button

w sprawie: powołania komisji ds. przygotowania procesu doktoryzowania

 

Nr 6/2016 z dnia 14.06.2016 r. pdf button

w sprawie: powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego

 

Nr 4/2016 z dnia 19.05.2016 r. pdf button

w sprawie: powołania komisji ds. parametryzacji wydawnictw pracowników Wydziału Zarządzania

 

Nr 3/2016 z dnia 17.05.2016 r. pdf button

w sprawie: zasad składania prac dyplomowych i organizacji egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2015/2016

 

Nr 2/2016 z dnia 22.03.2016 r. pdf button

w sprawie: wyznaczenia terminów przyjmowania interensantów przez Dziekana i Prodziekana Wydziału Zarządzania

 

Nr 1/2016 z dnia 01.02.2016 r. pdf button

w sprawie: wykazu słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania dopuszczonych do egzaminu dyplomowego

 

Back to top