Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Reprezentowana dyscyplina naukowa wg KBN: nauki o organizacji i zarządzaniu

Specjalność naukowo-dydaktyczna: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, zarządzanie bezpieczeństwem

Obszary naukowo-badawcze: osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania zachowań, determinanty efektywności zespołów, kompetencje i adaptacja społeczna, przywództwo i jego korelaty psychologiczne, psychospołeczne i organizacyjne czynniki kultur organizacyjnych

Działalność społeczna: PTE, TNOiK, EAS, GOPR

Działalność praktyczna: doradztwo i szkolenia HR

 

Wybrane monografie:

 1. K. Łobos, A. Dejnaka, K. Nagody-Mrozowicz, Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami, Diffin, Warszawa 2016
 2. ,,Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych, sportowych i ratowniczych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania”, K. Nagody-Mrozowicz, P. Halemba [red.], Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, tom II, Katowice 2016
 3. K. Mrozowicz, Koncepcja modelu determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowniczych, Wydawnictwo Naukowe AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice 2014
 4. K. Mrozowicz, Czynnik ludzki w górskim pogotowiu ratunkowym. Analiza osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników górskich, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław 2013
 5. K. Mrozowicz, Ratownictwo górskie. Organizacyjne i psychologiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w górach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice 2012
 6. ,,Determinanty strategiczne zarządzania organizacją w zglobalizowanym i turbulentnym otoczeniu”, K. Mrozowicz [red.], Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2010

Wybrane artykuły naukowe:

 1. ,,Franchising as a way of reducing moral hazard in the Tourism Market”, ,,Argumenta Oeconomica”, ISSN 1233-5835, 1(30), 2013, s.127-148
 2. ,,Rekrutacja jako podstawa efektywności zasobów ludzkich (na przykładzie służby w Państwowej Straży Pożarnej)”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, czerwiec 2014
 1. ,,Motives and Attitudes of Health Care Workers in The light of Research”, ,,Modern Management Review”, Quarterly, vol. XXI (January-March), 23 (1/2016), pp. 85-95
 2. ,,The human factor and fatal accidents in the mountain (the mountain thanatological Studies method)”, ,,Modern Management Review”, Quarterly, vol. XX (April – June), 22 (2/2015), pp. 83-96
 3. ,,Organisational climate as an image of organisational culture (in the light of research on polish organisations)”, ,,Modern Management Review”, Quarterly, Volume XIX (July-September), Research Journal 21, 3/2014, ss.77-98
 4. ,,Brakujący element – zmienność jako właściwość systemu organizacyjnego”, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 4(759) kwiecień 2013, s. 22-34
 5. ,,Ontologia systemu organizacyjnego (na przykładzie działań pogotowia górskiego)”, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 2(745) luty 2012, s. 10-19
 6. ,,Teoria zachowań organizacyjnych (na przykładzie niektórych aspektów roli społecznej ratownika GOPR”, ,,Organizacja i Kierowanie”, 1(144)2011, s.67-85
 7. ,,Model procesu podejmowania decyzji (na przykładzie badań ratowników górskich)”, ,,Organizacja i Kierowanie”, Nr 4 (147) rok 2011, s.193-207
 8. ,,Teoria Względności Akomodacyjnej. Rola struktury i mechanizmu kompetencji w adaptacji jednostki do organizacji”, ,,Organizacja i Kierowanie”, 5(143)2010, s.89-105
 9. ,,Zachowania ratowników górskich w świetle badań systemu wartości”, ,,Przegląd Organizacji”, 10/2010, s.15-20
 10. ,,Zachowania organizacyjne”, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 5(724) Maj 2010, s.13-21
 11. ,,Psychologiczne i organizacyjne mechanizmy formalizacji ról społecznych w organizacji (na przykładzie GOPR)”, ,,Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, 5/2010, s. 27-31
 12. ,,Antropologia organizacji. Analiza zachowań organizacyjnych uczestników zespołów zadaniowych ratownictwa górskiego”, w: I. Hejduk, A. Herman (red.), Dla przyszłości, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7930-054-9, s. 220-231
 13. ,,Teoria Pierścieni Selekcyjnych – metoda i praktyka w procesie rekrutacji na przykładzie potencjalnej implementacji w organizacji GOPR”, w: M. Czerska, M. Gableta [red.]: ,,Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi”, TNOiK ,,Dom Organizatora”, Toruń 2011, ISBN 978-83-7285-599-2, s.305-325
 14. ,,Diagnozowanie struktury motywacji zasobów ludzkich jako determinanty modelowania zachowań organizacyjnych (na przykładzie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego)”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(15)2010, PL ISSN 15-06-2635, s.31-54
 15. ,,Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ,,Nowoczesna administracja publiczna”, nr 573, Szczecin 2009, ISSN 1640-6818, s.433-443
 16. ,,Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2008, nr 1(12)2009, PL ISSN 1506-2635, s.89-117
 17. ,,Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1(10)/2007, PL ISSN 1506-2635, s.67-90
 18. ,,Zachowania pomocne w świetle humanistycznej teorii organizacji (w świetle badań motywacji i postaw służby medycznej)”, ,,Przegląd Organizacji”,7-8/2010, s.35-39.
 1. ,,Zachowania przedsiębiorcze kapitału ludzkiego organizacji (w świetle badań ról zespołowych)”, w: A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny [red.], Oblicza przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-63962-67-8, s. 219-241
 2. ,,Coaching jako element zarządzania wiedzą kapitału ludzkiego organizacji”, w: Mrozowicz K., Halemba P. [red.], ,,Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice 2014, s.69-94
 3. ,,Logistyka w koordynacji wypraw ratunkowych zespołów ratowniczych (w świetle funkcjonowania kapitału ludzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego), ,,Logistyka”, nr 6/2014, s. 7668-7677
 4. ,,Kapitał ludzki w zarządzaniu łańcuchem dostaw na przykładzie przedsiębiorstw turystycznych”, ,,Logistyka”, nr 6/2014, s. 5477-5484
 5. ,,Analiza obszaru kompetencji kapitał ludzkiego organizacji w sferze transportu lotniczego. Implikacje dla turystyki”, ,,Logistyka”, 4/2015, s.4085-4093
 6. ,,Efektywność kierowania zespołami ratowniczymi w świetle badań stylów kierowania”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, nr 83/2015, nr kol. 1941, s.447-455
 7. ,,Zarządzanie marketingowe w świetle wybranych działań przedsiębiorstwa farmaceutycznego”, ,,Współczesne Zarządzanie”, Zarządzanie w kryzysie, vol. 9, nr 1(31), Wiosna 2011, s.170-185
 8. ,,Mobbing jako destruktor zachowań organizacyjnych (w świetle badań studentów)” ,,Studia i Materiały”, 2013(16), ISSN 1733-9758, s.112-123
 9. ,,Kultura organizacyjna w świetle badania postaw pracowniczych do klimatu organizacyjnego”, ,,Nauka i Gospodarka”, nr 3(6)2010, UE w Krakowie, Kraków 2010, s.12-26
 10. ,,Determinanty motywacyjno-poznawcze zachowań w świetle badań empirycznych migracji zarobkowej”, ,,Humanizacja Pracy”, 6(258)2010 (XLIII), s.77-89
 11. ,,Kształtowanie zachowań organizacyjnych w świetle opinii uczniów na temat poziomu orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce”, ,,Humanizacja Pracy”, Numer Specjalny, 1-2 (265-266) 2012 (XLV), s.51-66
 12. ,,Osobowościowa geneza i determinacja kształtowania się zachowań przedsiębiorczych”, w: E. Skrzypek [red.]: ,,Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2008, t. II, ISBN 978-83-924547-3-1, s.557-571
 13. ,,Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowości”, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, rok 14, nr 1/2010, s.13-23
 14. ,,Motives of work of Poles in Europe (in The light of research results)”, w: ,,Mokslo ir Verslo Derme. Tarptatines mokslines – praktines konferencijos pranesimu medziaga”, monografia Vilnius Co-operative College w Wilnie, Wilno 2012 ISBN 978-609-95215-5-8, s.98-104
 15. ,,Klastry przedsiębiorczości w świetle teorii organizacji”, ,,Nauka i Gospodarka”, 2010/4, UE w Krakowie, Kraków 2010, ISSN 2080-1092, s.61-71
 16. ,,Clusters as structural innovations in the management of the tourist economy in the region”, Journal of Tourism, Recreation & Sport Management, vol. 1/2013, s.5-12
 17. ,,Blue Cross organization as the subject of safety management in mountain tourism”, The Małopolska School of Economics in Tarnow, Research Papers Collection, Issue 2(16)2010, PL ISSN 15-06-2635, s.99-108
 18. ,,Management knowledge as determinant of cooperation of science and enterprise (on example Poland)”, w: ,,Mokslo ir verslo derme. Tarptauitines mokslines”, Vilnius Co-operative College w Wilnie, Wilno 2009, ISBN-978-9955-888-29-1, s.24-33.

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top