Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: zarządzanie pracą, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywowania, przywództwo w organizacji, wartościowanie pracy, zarządzanie karierą, systemy oceny pracowników, równowaga praca-życie.

Najważniejsze publikacje:
Monografie
• Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2009

Artykuły naukowe:
• Kopertyńska M. W. Motywacyjne oddziaływanie menedżera w warunkach kryzysu gospodarczego  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 115 2010  str. 315-325
• Kopertyńska M. W. Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników służby zdrowia w: Społeczne i organizacyjne problemy współczesności Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2011 s. 165-175
• Kopertyńska M. W. Równowaga praca zawodowa a życie prywatne pracowników – doświadczenia badawcze z przedsiębiorstw  - Prace Naukowe UE nr 223 /2011 str.173 – 183
• Kopertyńska M. W. Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y Organizacja i Kierowanie  Nr 1A (149) 2012  str 297 -309
• Kopertyńska M. W. Oczekiwania pracowników produkcyjnych i ich motywowanie – doświadczenia praktyczne” PN 274/2012 Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu s.113-122
• Kopertyńska M. W., Kmiotek K. Podejście menedżerów do motywowania pracowników pokolenia Y sektora IT  Marketing i Rynek nr 5/2014
• Kopertyńska M. W.  Kmiotek K. Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y ManagementForum4 http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26373&from=publication
• Kopertyńska M. W., Kmiotek K. Engagement of employees of generation Y – theoretical issues and research experience Argumenta Oeconomica 2(35) 2015 s.185-201
• Kopertyńska M.W., Kmiotek K., Generation Y employees as a new challenge for employers, Proceedings International Journal of Arts and Science, Vol. 8, No 1, 2015, s. 283–292.
• Kopertyńska M.W. Przywództwo w organizacji czynnikiem sukcesu  Przegląd Prawa i Administracji CIII Acta Universitatis Wratislaviensis No 3695 Uniwersytet Wrocławski 2015 s. 253-261
• Kopertyńska M. W. Oczekiwania pracowników i   działania w obszarze HR jako wynik zmian otoczenia organizacji Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy 148/2016 str. 51-63
• Kopertyńska M. W., Kmiotek K Zaangażowanie pracowników a  sukces organizacji w:Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Wydział zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Vol.14 Nr 2 część 1 lipiec 2016 str.183-195

Rozdziały w monografiach
• Kopertyńska M. W. Motywowanie w czasach kryzysu – podejścia przedsiębiorstw  w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 3 red. Z. Janowska Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2010 str. 117 – 127
• Kopertyńska M. W. Kształtowanie WLB – studia przypadków w: Programy praca - życie z teorii i praktyki redakcja naukowa S. Borkowska IPiSS Warszawa 2011
• Kopertyńska M. W. Premia jako element motywowania. i Pozapłacowe elementy motywowania w: Podstawy zarządzania operacyjnego wydanie II poprawione i rozszerzone Oficyna Wolters Kluwer business 2011 str. 272-290
• Kopertyńska M. W. Efektywność systemu motywowania – rozważania teoretyczne i doświadczenia badawcze w: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim pod redakcją P. Bohdziewicza Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2011 s. 117 – 129
• Kopertyńska M. W. Równowaga praca zawodowa - życie rodzinne pracowników jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Doświadczenia badawcze w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2013 str. 141-149
• Kopertyńska M. W., Kmiotek K. „Podejście do pracy i wartości związane z pracą pracowników pokolenia Y” w: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym pod redakcją Adama Stabryły i Sławomira Wawaka Mfiles.pl Encyklopedia Zarzadzania  Kraków 2014 s.39-49
• Kopertyńska M. W., Kmiotek K.  „Podejście menedżerów do zróżnicowania pokoleniowego - doświadczenia badawcze w: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym pod redakcją Adama Stabryły i Sławomira Wawaka Mfiles.pl Encyklopedia Zarzadzania  Kraków 2014 s.97-109
• Kopertyńska M. W., Kmiotek K. Granice zmian systemów motywowania określone oczekiwaniami pracowników pokolenia Y w: Granice w zarzadzaniu kapitałem ludzkim Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa 2014 str.72-82
• Kopertyńska M. W., Kmiotek K. Oczekiwania pracowników pokolenia Y wobec pracodawców i przełożonych - doświadczenia badawcze w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia  2014 str.185-197
• Kopertyńska M. W. Kmiotek K. Oczekiwania pracowników pokolenia Y  w administracji publicznej w: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit" pod red. Aldony Andrzejczak i Joanny Furmańczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2016 r.

Wyróżnienia i nagrody:
• Indywidualna Nagroda Ministra za książkę „System płac przedsiębiorstwa” 2001 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej 2002 r.
• Nagroda Rektora za przygotowanie raportów samooceny dla potrzeb akredytacji 2003 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej za 2003 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej za 2004 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej 2005 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej 2006 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej 2007 r.
• Nagroda Rektora UE za pracę naukowo-badawczą oraz kształcenie kadr naukowych 2008 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2009 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2010 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2011 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2012 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2013 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2014 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2015 r.
• Nagroda Rektora za osiągnięcia dziedzinie naukowo-badawczej 2016 r.

Konsultacje:

27.05.2017  11:00 - 14:00
11.06.2017  13:15 - 14:45
19.06.2017  10:00 - 12:00


Pokój: budynek dydaktyczny 113, nr 3.026
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top