Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: siły zbrojne państw II obszaru zainteresowania rozpoznawczego, siły zbrojne w wybranych państw we współczesnych konfliktach zbrojnych, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, bezpieczeństwo transatlantyckie.

Najważniejsze publikacje:

Monograficzne:
•    Demkowicz A., Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Od EWO do WPBiO. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 2007 r. ISBN: 978-83-7441-828-7
•    Demkowicz A., Autonomia bezpieczeństwa militarnego wspólnot europejskich. Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012.,ISBN - 978-83-87384-48-7.
•     Demkowicz A. (red.),  Wybrane problemy Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012. ISBN: 978-83-63900-60-1.

Artykuły:
•    Demkowicz A., Miejsce organizacji międzynarodowych w "strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej". W: Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia 2001 r. nr 31.
•    Demkowicz A., Miejsce służb specjalnych w polityce zagranicznej ZSRR. Poglądy i Doświadczenia 2002 r. nr 4.    
•    Demkowicz A., Europa Zachodnia wobec konfliktu na Bałkanach. W: Udział jednostek Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-2003 : wybrane problemy / pod red. Dariusza S. Kozerawskiego, Warszawa : AON 2004 r. , s. 145-150.
•    Demkowicz A., Budowa zdolności wojskowych Unii Europejskiej do prowadzenia operacji antykryzysowych. W: Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004/ red. nauk. Dariusza S. Kozerawskiego. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 2006 r. , s. 26-44.
•    Demkowicz A., Bezpieczeństwo zachodnioeuropejskie a stosunki transatlantyckie w latach 1980-1985. Zeszyty Naukowe WSOWLąd. 2006 r. nr 2, s. 49-54.
•    Demkowicz A., Europejskie grupy bojowe - między kompromisem a efektywnością. W: Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku / red. nauk. Dariusza S. Kozerawskiego Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 2007 r. , s. 57-77.
•    Demkowicz A., Ameryka –Europa: dwie planety tego samego układu? W:NATO w dobie transformacji. Globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana/ red. nauk. Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 2008 r.
•    Demkowicz A., Grupy bojowe Unii Europejskiej - próba podsumowania. W: Dokąd zmierza Europa ? : nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej / pod red. Piotra Mickiewicza i Heleny Wyligały , Wrocław 2009.
•    Demkowicz A., Model sił ekspedycyjnych Unii Europejskiej. W: Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji / red. nauk.: Wojciech Horyń, Krzysztof Klupa, Lesław Wełyczko, Wrocław 2010.
•    Demkowicz A., Reaktywacja Unii Zachodnioeuropejskiej, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki: 2010, nr 2.
•    Demkowicz A., Zewnętrzna polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej. W: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej / red. nauk. Piotr Mickiewicz, Patrycja Sokołowska, Toruń, 2010
•    Demkowicz A., Dylematy współczesnych operacji pokojowych, Kwartalnik Bellona, 2011, nr 4.
•    Demkowicz A., Secesja Sudanu Południowego - droga do stabilności ? W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w Regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku / pod red. nauk. Radosława Bani i Krzysztofa Zdulskiego, Łódź 2012.
•    Model szkolenia wysokogórskiego WSOWL W: Perspektivi rozvitku ozbroênnâ ta vìjs'kovoï tehnìki suhoputnih vijs'k : zbìrka tez dopovìdnej mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencji, L'vìv, 2013.

Wyróżnienia i nagrody:
•    2007 – wyróżniony nagrodą zespołową Rektora-Komendanta WSOWL za osiągnięcia naukowe i publicystyczne;

Konsultacje:
poniedziałek, 15.00-16.30
Pokój: 102
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-251

Back to top