Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: inżynieria wojskowa, geopolityka, systemy transportowe, bezpieczeństwo militarne i niemilitarne, zarządzanie kryzysowe.
Najważniejsze publikacje:
Monograficzne:
•    M. FALKOWSKI, M. PYTEL, Sieć komunikacyjna Polski w aspekcie zagrożeń militarnych
i niemilitarnych, monografia naukowa, Wyd. WSOWL, Wrocław 2014, ss. 308, ISBN 978-83-63900-58-8.

Artykuły:
•    M. FALKOWSKI, A. MONDEL, Pokonywanie przeszkód wodnych
w działaniach taktycznych, artykuł do Zeszytów Naukowych WSOWL, styczeń – marzec 2008, 1 (147), ISSN 1731 – 8157, s. 58 ÷ 74, Wrocław 2008.
•    M. FALKOWSKI, Procedury forsowania przeszkód wodnych, artykuł, V Konferencja Naukowo – Techniczna na temat: „Inżynieria Wojskowa – problemy i perspektywy”, ISBN 978-83-87384-17-3, s. 45 ÷ 52, Wrocław 2008.
•    M. FALKOWSKI, A. MONDEL, Przegląd mostów wojskowych armii USA, artykuł do Zeszytów Naukowych WSOWL, kwiecień – czerwiec 2010, 2 (156), ISSN 1731 – 8157, s. 158 ÷ 177, Wrocław 2010.
•    M. FALKOWSKI, A. MONDEL, Analiza geopolityczna układu komunikacyjnego Polski, artykuł do Zeszytów Naukowych WSOWL, kwiecień – czerwiec 2011, 2 (160), ISSN 1731 – 8157, s. 138 ÷ 152, Wrocław 2011.
•    M. FALKOWSKI, Geopolityka autostrad, artykuł do Zeszytów Naukowych WSOWL, lipiec - wrzesień 2012, 3 (165), ISSN 1731 – 8157, s. 75 ÷ 101, Wrocław 2012.
•    M. FALKOWSKI, M. PYTEL, Determinanty geopolityczne i ich wpływ na układ komunikacyjny Polski, rozdział 3 w monografii Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego nt. „Przestrzeń i Polityka”, ISBN 978 – 83 – 931924 – 8 – 9, s 45 ÷ 71, Częstochowa 2013.
•    M. FALKOWSKI, M. PYTEL, Podstawy modelowania sieci transportowych, artykuł w monografii nt. „Wybrane metody badań polityki globalnej”, red. nauk. M. Hudzikowski, Wyd. PTG, Częstochowa 2014, s. 93 ÷ 116, ISBN 978-83-931924-7-2.
•    M. FALKOWSKI, M. PYTEL, Typology of basic academic notions related to the transport system, European Journal of geopolitics, Polish Geopolitical Society, No. 1, 2013, Częstochowa 2013, s. 37 ÷ 60, ISSN 2353-8554.
•    M. FALKOWSKI, M. PYTEL, Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce, Czasopismo „Przegląd Geopolityczny”, t. 9:2014, Wyd. Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, s. 71 ÷ 95, ISSN 2080-8836.
•    M. FALKOWSKI, M. PYTEL, The essence and notion of terrorism in the aspect of asymmetrical threat, Czasopismo „Przegląd Geopolityczny”, t. 10:2014, Wyd. Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, s. 23 ÷ 31, ISSN 2080-8836.
•    M. FALKOWSKI, A. MONDEL, Konstrukcje drogowych mostów składanych, artykuł do Zeszytów Naukowych WSOWL, lipiec - wrzesień 2014, 3 (160), ISSN 1731 – 8157, s. 138 ÷ 152, Wrocław 2014.
•    M. FALKOWSKI, L. LIBEREK, The installation of the anti-missile shield in Poland – an opportunity,
a threat or a challenge?, artykuł do Zeszytów Naukowych WSOWL, tom 181, nr 3, Wrocław 2016, s. 20 – 36, ISNN 2300-0090 (Online), ISNN 1731-8157 (Print).

Skrypty akademickie:
•    MONDEL A., FALKOWSKI M., Wykorzystanie maszyn inżynieryjno – drogowych w zadaniach wsparcia inżynieryjnego wojsk, sygn. WSOWL wewn. 40/2008, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2008.
•    MONDEL A., FALKOWSKI M., Wykorzystanie maszyn budowlanych w inżynierii wojskowej, sygn. WSOWL wewn. 53/2009, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2009.
•    MONDEL A., FALKOWSKI M., Pojazdy opancerzone o zwiększonej odporności minowej, sygn. WSOWL wewn. 75/2011, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2010.
Wyróżnienia i nagrody:
•    Nagroda naukowa imienia Oskara Żebrowskiego, za wybitne osiągnięcia naukowe
w zakresie nauk o bezpieczeństwie w obszarze roli i znaczenia transportu dla bezpieczeństwa narodowego, Zarząd i Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Rzeszów 2014.
•    Nagroda indywidualna III stopnia Rektora – Komendanta za obronę z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz wyróżniającą się działalność naukowo – dydaktyczną w roku akademickim 2015/2016, Wrocław 2016.
Konsultacje:
wtorek, 14.45-16.45
Pokój: 19 21
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-415

Back to top