Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: Zarządzanie regionalne, zarzadzanie innowacyjne, zarządzanie projektami, partnerstwo publiczno-prywatne, samorząd terytorialny, Infrastruktura transportowa, dylematy globalizacji, informacyjna infrastruktura zarzadzania.

Najważniejsze publikacje:
I . Monografie:
•    Problemy zarządzania w samorządzie terytorialnym : aspekty instytucjonalizacji poza schematem ,  Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011.
•    Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu : temat opracowany w ramach programu PHARE Unii Europejskiej / D. Fic, K. Wenzel .- Wyd. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 2000.
•    Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym (podejście systemowe) : organizacja i zarządzanie / D. Fic, P.  Żukowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1994.
•    System transportowy Polski i Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa Europy [rozdz. 12], [w:] Bezpieczeństwo Europy : kontekst gospodarczy / red. nauk. T.  Zb. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015, (współautor M. Fic).
•    Lotnisko w rozwoju województwa lubuskiego, [w:] Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce / red. K. Biskup, Zb. Bukowski, Wydawca: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, (współautor M. Fic).
•    Społeczna odpowiedzialność w partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia / red. nauk. T. E. Zaborowski, Wydawca: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych; KNOiZ PAN Oddział. : Politechnika Poznańska, Gorzów Wlkp. 2015, (współautor M. Fic).
•    Homo faber w epoce globalizacji, [w:] Edukacja - praca - rynek pracy / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2010.
•    Strategie regionalne w zarządzaniu publicznym, [w:] Zrównoważony rozwój lokalny, unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 / red. nauk. P. Mackiewicz, W. Gotkiewicz . T. 2 .- Szczecin : Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2008.
•    Polityka transportowa Unii Europejskiej, [w:] Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004.
•    Kontrola w administracji samorządowej w warunkach społeczeństwa informacyjnego, {w:] Kontrola i kontroling w zarządzaniu : tendencje, koncepcje, instrumenty . Cz. 1 .- Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2002.
Artykuły:
•    Wpływ zmian politycznych w Rosji nas kształtowanie się władzy lokalnej, [w:] Samorząd Terytorialny 2012, Nr 6.
•    Zarządzanie innowacyjne w regionie, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 116, s. 68-77.
•    Dylematy rozwoju nauk o pracy w kontekście rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] Problemy Profesjologii, 2015, nr 2, s. 29-39.
•    Konkurencyjność transportu kolejowego w aspekcie bezpieczeństwa komunikacyjnego w województwie lubuskim / Zb.  Nowacki, J. Laskowska, D.l Fic // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, 2003.
•    Aspekt instytucjonalny regionalnego systemu transportowego, [w:] Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 2001, nr 86.
•    Skutki kryzysu 2008-2009 dla rynku pracy w wybranych krajach UE, [w:] Studia i Prace WNEiZ US, nr 44/1 2016, (współautor M. Fic, M. Malinowski).
•    Społeczno-ekonomiczne ograniczenia rozwoju gospodarczego Polski w kontekście pułapki średniego dochodu, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 449, 2016 (współautor M. Fic, E. Ropuszyńska).
•    Człowiek pracujący i dylematy zatrudnienia we współczesnym świecie, [w:] Problemy Profesjologii, 2013, nr 2.
•    Instytucjonalizacja internacjonalizacji współpracy regionów, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) ; nr 786, 2013, nr 64 ; t. 2 Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego, (współautor M. Fic).
•    Social and economic effects of Special Economic Zones in Poland, [w:] ICEI 2014 : proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 / ed.: Iva Honová [i in.], Ostrava, Czech Republic.

Wyróżnienia I nagrody:
Złoty Krzyż  Zasługi (1998), Medal Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej  (2005), nagrody  rektorów UZ w Zielonej Górze, WSB w Poznaniu,  WSI w Zielonej Górze, WSP w Zielonej Górze w latach 1989-2016.

Konsultacje: czwartek nieparzysty:  15-00  - 16-30
Pokój: 3.036.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top