Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: przygotowanie człowieka do działań w sytuacjach zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem służb mundurowych; zachowania człowieka w sytuacjach trudnych, sytuacjach zagrożeń; bezpieczeństwo interpersonalne; dowodzenie i przewodzenie.

Najważniejsze publikacje:
Monografie:
• Kalina R.M., Kałużny R., Działanie człowieka w sytuacjach zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.
• Kałużny R., Kształcenie przez aktywne uczestnictwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2005.
• Kałużny R., Wyższe szkoły oficerskie wojsk lądowych w Polsce w latach 1967-1997, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
• Kałużny R., (red.) Wielka operacja rozminowania terytorium Polski, 60 – lecie jej rozpoczęcia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2005.
• Klupa K., Kałużny R., (red.) Wojska lądowe w działaniach stabilizacyjnych poza granicami kraju, na przykładzie doświadczeń misji w Iraku, ZN WSOWL – wydanie specjalne, Wrocław 2006.
Artykuły
• Kałużny R., Kalina G., Change of the actions declared in simulated situations involving interpersonal aggression, “Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports” 2015, vol. 11, s. 221-228.
• Kałużny R., Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych, [w:] P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (red.) Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, tom 1, s. 217-231.
• Kałużny R., Kałużny Ł., Wartości uznawane przez studentów studiów niestacjonarnych, „Edukacji Dorosłych” 2014, s. 175-189.
• Kałużny R., Płaczek A., Deklarowane sposoby działania policjantów w sytuacjach zagrożenia. Badania porównawcze 1998-2010, [w:] J. Maciejewski, I. Wolska-Zogata (red.), Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 185-196.
• Kałużny R., Empiryczna weryfikacja zachowania się kierowców w sytuacjach wypadku drogowego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2012, nr 3 (165), s. 186-198.
• Kałużny R., Płaczek A, Declared bravery” of Polish police officers (compara-tive studies of 1998 and 2010), „Archives of Budo” 2011, nr 7, s. 247-253.
• Kałużny R., Przestrzenie aktywności edukacyjno-zawodowej studentów studiów niestacjonarnych, „Edukacja Dorosłych” 2011, nr 2, s. 81-91.
• Wełyczko L., Kałużny R., Stopień przygotowania oficerów wojsk lądowych do rozwiązywania konfliktów i niesienia pomocy innym [w:] J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa (red.), Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany - Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 407-417.
• Kałużny R., Chudy W., Rodzaje wiedzy, umiejętności oraz cechy osobowe postrzegane przez podchorążych jako ważne w pełnieniu funkcji oficera, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski, (red.) Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 64-73
• Kałużny R., Wełyczko L., Doświadczenia z misji stabilizacyjnych jako kryterium przewidywania działań oficerów wojsk lądowych w sytuacjach zagrożenia [w:] R. M. Kalina, P. Łapiński, R. Poklek, K. Jędrzejak (red.), Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 2009, s. 259-270.
• Kałużny R., Chudy W., Cechy, umiejętności i zdolności charakterystyczne dla przywódcy wojskowego w ocenie podchorążych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2009, nr 1 (151), s. 144-155.
• Kałużny R., Układ Warszawski 1955-1991, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2008, nr 1 (147), s. 190-198.
• Kałużny R., Gotowość kandydatów na oficerów wojsk lądowych do niesienia pomocy innym. Badania porównawcze 1998-2007 [w:] T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski (red.), Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 343-351.
• Kałużny R., Kalina R.M., Obodyński K., Percentages of righteous and aggressive subjects among the candidates for Land Forces in the years 1998-2007. [w:] M. Sokołowski (red.) Biosocjal effects of military service as basis for further improvement of future physical edukation and sports programmes, Poznań 2007, s. 293-301.

Konsultacje:
czwartki, 14.00-15.30
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 3024
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-545

Back to top