Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie rynkiem, promocja administracji publicznej, promocja obronności.
Najważniejsze publikacje książkowe:
• Uspołecznienie i integracja zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 1990, ss. 154, rysunków 7, tabel 11.
• Marketing w zarządzaniu instytucją kultury. Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, 1992, ss. 181, rysunków 13, wykresów 11.
• Strategia i plan marketingowy w zarządzaniu firmą. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, ss.161, rysunków 7, tabel 13.
• Zarządzanie marketingowe. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Wrocław 1998, 2003, ss.147, rysunków  29, tabel 27.  
• Zarządzanie public relations. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” 2002, ss.167, tabel i rysunków 21.
• Zarządzanie i planowanie marketingowe. C.H. Beck. Warszawa 2004, ss. 197, tabel 11, rysunków 37. Wydanie drugie 2005, poprawione i rozszerzone ss. 212.
• Racjonalne public relations. C.H. BECK. Warszawa 2005, ss. 190, tabel 16, rys. 8. ISBN 83-7387-729-0  
• Public relations w administracji. C.H. Beck Warszawa 2006 ss. 246, rysunków 11, tabel 46.
• Zarządzanie marketingiem. CH Beck Warszawa 2008, ss. 224, tabel 11, rysunków 38.
• Zarządzanie marketingowe – podstawy i uwarunkowania. Wyd. PISMAK, Wrocław-Kępno 2008, ss. 228, rys. 40, tabel 32.
• Przedsiębiorczość i przedsiębiorca. Wyd. WSOWL. Wrocław 2016, s. 273, rys. 13, tab. 7. ISBN 973-83-65422-24-8

Książki współautorskie, zwarte, oraz pod redakcją Z. Knechta:
• Kierowanie handlem i firmą handlową. C.H. Beck Warszawa2008, ss. 189, rys. 27, tabel 22. (współautor: Krzysztof Michalski)   
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia. E-monografia. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja. Wrocław  2014 (współautorzy: Paradowski L., Knecht Z., Kowal J., Żeligowski H.)
• Współczesne uwarunkowania organizacji. Wyd. WSOWL Wrocław 2014, ss. 215, tab. 5, rys. 30 (współautor  Maria Tarczewska), p-ISBN: 978-83-63900-54-0
• Menedżer w dobie transformacji. Wyd. WAZ „Edukacja”, Wrocław 2000, ss. 261.
• Public relations na tle problemów zarządzania, Wyd. Uniwersytet Masaryka w Brnie i WSZ „Edukacja” we Wrocławiu. Brno - Wrocław 2001, ss. 310.
• Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław 2003, ss. 289.
• Wpływ informatyzacji na rozwój i jakość usług bankowych. Redakcja naukowa Zdzisław Knecht, Emil Antoniszyn. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2010, ss. 305, tab. 18,  rys. 43.  
• Zarządzanie przedsiębiorcze. Monografia. Wydawnictwo WSZ Edukacja. Wrocław 2011, s. 297, tabel 25, rycin 5.
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia [Dokument elektroniczny - CD-ROM] / red. nauk.: Leszek Paradowski, Zdzisław Knecht, Jolanta Kowal, Henryk Żeligowski, Wrocław, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2014, 216 s., rys., tab., Seria: Monografie, p-ISBN: 978-83-64389-28-3

Artykuły:
• Zdzisław Knecht, Ryszard Żabiński. Rola samorządów w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP w integracji z Unią Europejską (w:) Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta. Wrocław, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2003, s. 151-164, p-ISBN: 83-87708-61-5
• Zdzisław Knecht, Władysława Muszyńska. Strategia przetrwania i rozwoju sklepów tradycyjnych w Polsce (w:) Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym / red. nauk. Barbara Borusiak. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, Strony zajęte przez pracę: s. 269-279, p-ISBN: 978-83-7417-587-6
• Zdzisław Knecht, Maria Knecht-Tarczewska. Public relations in public administration - the Lower Silesia police case. (W:) Od teorie k praxi, od praxe k teorii = From theory to practice, from practice to theory : sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce / red. Zuzana Truhlářová, Katarína Levická. From theory to practice, from practice to theory. Hradec Králové, Wydawca: Gaudeamus, 2012
• Zdzisław Knecht. Zarządzanie partnerskie. (W:) Nowa ekonomia turystyki kulturowej / ed. nauk. Mieczysław K. Leniartek, K. Widawski. Wrocław. Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2012, Seria: Monografie, Strony zajęte przez pracę: s. 197-203, p-ISBN: 978-83-87708-94.
• Zdzisław Knecht, Paweł Gutt, Maria Tarczewska. Studies in management of professional career, (W:) Scientific problems in management / ed. by Dariusz Skorupka, Marcin Flieger,  Wrocław. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2013, Strony zajęte przez pracę: s. 257-268, p-ISBN: 978-83-63900-93-9
• Damian Knecht, Zdzisław Knecht, Henryk Żeligowski. Działalność grupowa sposobem na przetrwanie kryzysu gospodarczego.  Gospodarka Rynek Edukacja. 2015, vol. 16, nr 2, s. 39-45, p-ISSN: 1509-5576
• Zdzisław Knecht, Adam Gurba, Michał Kopertowski, Maria Tarczewska. Renesans organizacji paramilitarnych w Polsce. Gospodarka Rynek Edukacja. 2015, vol. 16, nr 3, s.23-30, p-ISSN: 1509-5576
• Zdzisław Knecht, Adam Gurba, Jolanta Kowal,. Menedżer w procesie zarządzania zmianą we współczesnym przedsiębiorstwie. Gospodarka Rynek Edukacja. 2016, vol. 17, nr 2, s. 11-18, p-ISSN: 1509-5576
• Zdzisław Knecht, Kamil Nazaruk. Promocja obronności - istota, cele, zadania. Gospodarka Rynek Edukacja. 2016, vol. 17, nr 2, s. 49-56, p-ISSN: 1509-5576
• Zdzisław Knecht, Anna Niepsuj. Zarządzanie promocją liceów wojskowych jako organizacji proobronnych. Gospodarka Rynek Edukacja. 2016,p-ISSN: 1509-5576

Wyróżnienia i nagrody:
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nr leg. 2077-86-15, nadany dnia 25.06.86 r.
• Złoty Krzyż Zasługi. Nr leg. 1150-79-33, nadany dnia 2.07.79 r.
• Srebrny Krzyż Zasługi. Nr leg.593-74-2, nadany dnia 12-06-74 r.
• Medal 40-lecia. Nr leg.9-46-84 M, nadany dnia 22.07.84 r.
• Zasłużony Działacz Kultury nadany przez Ministra Kultury i Sztuki dnia 2.05.79 r. Nr leg.1558-79-5.
• Złota odznaka „Zasłużony Księgarz” nadany  dnia 13.XII. 1979.
• Srebrna Honorowa odznaka „Zasłużony dla TNO i K”, nadana w 1983 r.
• Przyjaciel Dziecka – odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  -1985.
• Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności Kraju”.  Nr leg. B-100. Nadany przez Ministra Obrony Narodowej dnia 12.10.88 r.
• Nagroda Ministra Kultury za upowszechnianie i promocję kultury - styczeń 1989
• Budowniczy Wrocławia. Nr leg. 6234. Nadany dnia  13.05.70 r.
• Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego. Nr leg. 7547, nadany dnia 28.03.84 r.
• Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa i  Miasta Wrocławia”. Nr leg. 13583, nadany dnia 18.05.84 r.

Konsultacje: środy, czwartki, godz.  11, 10 – 13.  
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 5005
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-553
Telefon kom.: 881 035 037

Back to top