Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, przywództwo w organizacji, przywództwo w dowodzeniu, polityka kadrowa Sił Zbrojnych RP, informatyczne systemy zarządzania, metodologia badań w zarządzaniu.

Najważniejsze publikacje:
Monograficzne:
• Michaluk A., Kacała J., Competence management of the commune office and the organizational excellence model – CAF [in:] M. Siemiński, M. Raczynska, K. Krukowski (red.), Managing public organizations in theory and practice, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 s. 36-44 ISBN 978-83-7299-941-2
• Michaluk A., Kształtowanie postaw przywódczych w systemie edukacji kandydatów na oficerów wojsk lądowych [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H., Szczepaniuk E. (red.), Nie-bezpieczny świat : systemy, informacja, bezpieczeństwo, Wyd. AON Warszawa 2015 s. 200-211 ISBN 978-83-7523-427-5
• Michaluk A., Rybicki W., Przedmioty ilościowe w kanonie kształcenia wyższych szkół oficerskich : historia, stan obecny i rekomendacje dla kierunku Zarządzanie [w:] Pollok A. (red.) Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu : IX Kongres Ekonomistów Polskich, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2015 s. 168-182. ISBN 978-83-88700-93-4
• Kacała J., Michaluk A., Przywództwo a zarządzanie jednostką Sił Zbrojnych RP : aspekt edukacyjny [w:]  M. Siemiński, K. Krukowski (red.), Tendencje w zarządzaniu organizacją publiczną, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , Olsztyn 2014 s. 45-53 ISBN 978-83-7299-920-7
• Michaluk A., Kacała J., Systemy doskonalenia i rozwoju kadr, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012. ISBN 987-83-87384-79-1.
• Michaluk A., Ledzianowski J., Metodologia badań w zarządzaniu, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2012. ISBN: 978-83-87384-77-7.

Artykuły:
• Michaluk A., Kacała J., Ewolucja koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach armii Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandydatów na oficerów Sił Zbrojnych RP, „Nauki o Zarządzaniu”, 2016, nr 2(27), s. 60-71
• Michaluk A., Kacała J., Kształtowanie zachowań i postaw przywódczych dowódców i menedżerów, „Nauki o Zarządzaniu” 2014, nr 4(21), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław s. 50-63
• Michaluk A., Kształcenie kandydatów na oficerów Wojsk Lądowych RP w zakresie kompetencji przywódczych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie”, Toruń 2014, vol. 41, nr 1, s. 149-161
• Kacała J., Michaluk A., Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej - dylematy i kierunki dalszych badań, „Management Forum” 2014, nr 4 (358), s. 71-82
• Michaluk A., Kacała J., Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP - stan aktualny i kierunki doskonalenia, „Zeszyty Naukowe” / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, nr 4 s. 135-152
• Michaluk A., Ostasiewicz S., Krysze-Jasiński R., Modele kształcenia podchorążych w szkołach oficerskich na kierunkach menedżerskich w zakresie przedmiotów ilościowych w latach 1995-2012, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. 14, z. 13 (3) Zarządzanie organizacjami publicznymi, s. 175-189

Wyróżnienia i nagrody:
2013 – Medal Złoty za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP;
2012 – wyróżniony nagrodą zespołową Rektora-Komendanta WSOWL II stopnia za osiągnięcia w projektowaniu programów kształcenia na Wydziale Zarządzania.

Konsultacje:
3.01.17 9:40-11:10
4.01.17 9:40-11:10
5.01.17 14:40-16:20
9.01.17 14:40-16:20
19.01.17 14:40-16:20
20.01.17 1:10-13:10
22.01.17 11:10-13:10
24.01.17 9:40-11:30
25.01.17 9:40-11:30
3.02.17 11:10-13:10
7.02.17 9:40-11:30

Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 3.020
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: -

Back to top