Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: mikroekonomia, ekonomia spółdzielczości, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem  , agrobiznes i zarządzanie rynkami rolno-spożywczymi, globalizacja a konkurencyjność firm, problemy makroekonomiczne we współczesnej gospodarce
Najważniejsze publikacje:
Monografie
 2003. Mierzwa D. Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju spółdzielni mleczarskich regionu dolnośląskiego na tle rozwiązań francuskich . Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Nr 463, Rozprawy 2003, s. 267
 2005. Mierzwa D. W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej.
Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Monografie Nr 518, seria XLII, 2005, ss. 144.
2010.Mierzwa D. Przedsiębiorstwo spółdzielcze – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Monografie C, s. 252.
2014. Klaster jako nowoczesna forma organizacyjno – prawna w gospodarce, red. nauk. Nauk. Anna Żelazowska – Przewłoka, SGGW Warszawa Wieś Jutra ISBN 978-83-62915-23-4 ss.105 ( współautor Danuta Mierzwa).
 2014. Efekty funkcjonowania Klastra Innowacji w Agrobiznesie, red. nauk. Barbara Kusto, SGGW Warszawa Wieś Jutra ISBN 978-83-62815-24-1 ss107  ( współautor Danuta Mierzwa).                                                  
Podręczniki
 2016.Mierzwa D. Mikro- i makroekonomia. Kurs podstawowy- podręcznik ISBN 978 – 83 7717 – 254 – 4
(wyd. III poprawione). Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ss. 222 ( współautor Dominika Mierzwa).
Artykuły
2010. Mierzwa D. Tradycja i nowoczesność w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. Wydawnictwo Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 136-150.
 2011.Mierzwa D. The development and importance of cooperative companies in the national economy of the EU countries. (w) Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises , red. nauk. S. Lachiewicz i A. Zakrzewska-Bielawska. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 235-255.
 2011.Mierzwa D. Zastosowanie rachunku marginalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym.
Wyd. UP w Poznaniu - Journal of Agribusiness and Rural Development, Nr 3(21) 2011, s. 61-70.
 2013.Mierzwa D. Staff turnower In the management process ( exemplified by selected company).
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych  we Wrocławiu. [w] Scientific problems In Management red. nauk. Skorupka D.ISBN 978-83-63900-93-9 s.221-235( rozdział w monografii).
 2014.Mierzwa D. Matkowska M. Transmisja negatywnych zjawisk kryzysu finansowego na gospodarkę Polski. Prace Naukowe  UE we Wrocławiu Nr 346 Finanse Publiczne s .113- 124.
 2014.Mierzwa D. Problemy zadłużenia finansów publicznych w warunkach gospodarki globalnej ( na przykładzie wybranych krajów UE). Folia  Oeconomika VOL 4, No 305 Metodologiczne aspekty zarządzania – wybrane zagadnienia s 59 – 73 Uniwersytet Łódzki
 2016 .Mierzwa D. Krotowska M. Finansowo - techniczna ocena usprawnień organizacyjnych wybranych podmiotów łańcucha gospodarki żywnościowej.  Journal of Agribusiness and Rural Development UP Poznań 1(39) ISSN 1899-5241 .
2016. Mierzwa D. Mizerny D. Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy. Journal of Agribusiness and Rural Developement. UP Poznań Nr 2/40  plSSN s367-374
  2016. Mierzwa D. Forjasz S. Autoprezentacja menedżera w procesie zarządzania wizerunkiem organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo Łódź. Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. XVII, z.7,. cz.I,  
2016.Mierzwa D,  Blaszke E. Produkcja energii  ze źródeł energii odnawialnej na Dolnym Śląsku w latach 2009-2015 r. Roczniki Naukowe SERIA , tom XVIII.  zeszyt 6, s.129-135.Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.


Wyróżnienia i nagrody
 - 2005 r.Nagroda I stopnia w kategorii prac badawczych za monografię pt” W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości „ nadaną  przez  Krajową Radę Spółdzielczości w Warszawie .

- Nagrody rektora I i II stopnia   w 1989,2001,2002,2004,2005,2006,2009,2010,2012 za  osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

- 2010 r. Honorowy tytuł „Samorządowiec –Spółdzielca ”, za zasługi dla rozwoju i umacniania samorządu spółdzielczego w Polsce przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie i Redakcję Magazynu „Tęcza Polska”.

- W 2010 r. Złoty Medal  za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP.

- W 2011 r. Statuetka „Oskara Dolnośląskiej Spółdzielczości przyznaną przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Spółdzielcze we Wrocławiu.

 Konsultacje: szczegółowe zestawienie w zakładce Konsultacje zakład Ekonomii i Metod Ilościowych.
Pokój ; Budynek dydaktyczny , nr 3042
E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top