Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: zarządzanie strategiczne, konkurencyjność i bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji, strategie małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjność organizacji międzynarodowych, zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, partnerstwo strategiczne i fuzje przedsiębiorstw.
Wykaz najważniejszych publikacji
1.    D. Mierzwa, Znaczenie outsourcingu w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa spółdzielczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XX, zeszyt, Warszawa- Poznań –Lublin, Wyd. Wieś Jutra 2008, s. 398-402.
2.    D. Mierzwa, Sytuacja społeczno-ekonomiczna spółdzielni rolniczych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Seria Oeconomica nr 52, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej, Szczecin 2008, s.69-77.
3.    D. Mierzwa, Outsourcing jako metoda efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym (na przykładzie farmaceutycznej spółdzielni pracy). Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy Nr 1 (94) XXV, Wydawnictwo Spółdzielcze Sp.zo.o., Warszawa 2009, s.105-114.
4.    D. Mierzwa, Strategie konkurencyjne małych przedsiębiorstw w branży farmaceutycznej, [w:]  Budowanie konkurencyjności organizacji, pod red. A. Becht,  Monografia Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2009, s.91-104.
5.    D. Mierzwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi w spółce dystrybuującej gaz na rynku polskim, [w:]  Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, pod red. E. Jędrych, J.P.Lendzion, Monografia Politechniki Łódzkiej rozdział 9, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010, s.261-278.
6.    D. Mierzwa, Partnerstwo jako sposób budowania przedsiębiorstwa opartego na wiedzy (na przykładzie farmaceutycznej spółdzielni pracy), [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Prace naukowe UE we Wrocławiu, Wyd. UE Wrocław 2010.
7.    D. Mierzwa, Wybory strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Zeszyt 54, nr 1828, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010,s.233-247.
8.    D. Mierzwa, J. Zimmer, W poszukiwaniu przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych
i twórczych w edukacji inżyniera, red. J. Skonieczny, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011,s.37-51.
9.    D. Mierzwa, Wybory strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw na rynku mleka, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. XIII, z. 2 Warszawa- Poznań- Wrocław, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 325-329.
10.    D. Mierzwa, Milk Market Management in the Conditions of Poland, Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Scientific Journal 35 (2), Lithuania 2013, s. 248-255.
11.    D. Mierzwa, Specyfika oceny efektywności wybranych spółdzielni mleczarskich według miary Nadzwyczajnej Spółdzielczej Wartości Dodatkowej, Kwartalnik Naukowy Journal of Agribusiness and Rural Development nr 1 (27) 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 167- 177.
12.    D. Mierzwa, Ocena strategiczna dziedzin działalności spółdzielni mleczarskich metodą McKinsey’a, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. XV, z. 2 Warszawa- Poznań- Rzeszów, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 221-225.
13.    D. Mierzwa, Zastosowanie modelu multiplikacyjnej analizy dyskryminacji w ocenie spółdzielczych przedsiębiorstw mleczarskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Polityka ekonomiczna, pod red. J. Skolimowskiego, G. Węgrzyn, nr 307,Wyd. UE 2013, s.396-407.
14.    D. Mierzwa, Analiza strategiczna przedsiębiorstw spółdzielczych na rynku mleka, Kwartalnik Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, t.15,z.11 (2), Wyd. UJ 2014,s.309-321.
15.    D. Mierzwa, K. Bagnicki, Motywowanie jako istotna funkcja zarządzania na przykładzie branży usług hotelarskich, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 6, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2014, s. 79-91.
16.    D. Mierzwa, Ocena zarządzania finansami organizacji (na przykładzie zakładu opieki zdrowotnej), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Usługi 2014: sektor usług-uwarunkowania i tendencje rozwoju, pod red. Nauk. R. Kłeczka, A. Pukas, nr 353, s. 282-291.
17.    D. Mierzwa, D. Mierzwa, Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej, Kwartalnik Naukowy Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 125-135.
18.    Z. Knecht, D.Mierzwa, H.Żeligowski, Koncepcja organizacji biura promocji miasta, Kwartalnik Gospodarka Rynek Edukacja, vol.16, nr1,Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2015, s. 39-46.
19.     D. Mierzwa, Reklama jako proces komunikowania się z rynkiem (na przykładzie sieci telefonii komórkowej), Kwartalnik Gospodarka Rynek Edukacja, vol.16, nr 2,Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2015, s. 25-30.
20.    D. Mierzwa, J. Zimmer, Open innovation activities In the practice of Polish enterprises, Monografia Web of Science, Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” , Wydanie I, Toruń 2016, s. 188-204.
21.    D. Mierzwa, J. Zimmer, Wynagrodzenie jako element motywujący pracowników (na przykładzie wybranej organizacji, Czasopismo Marketing i rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
22.    D. Mierzwa, Competitiveness and economic security on dairy market, Kwartalnik Naukowy Journal of Agribusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu .
23.    D. Mierzwa, J.Zimmer, K. Walecka- Jankowska, Open innovation model in enterprise of the SME sector - sources and barriers, Monografia Information Systems Architecture and Technology, pod redakcją L. Borzemskiego, A. Grzecha, J. Świątka, Z. Wilimowskiej, Wrocław 2016.
24.    D. Mierzwa, J.Zimmer, Konkurencyjność i bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw na rynku mleka, Czasopismo Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (Problems of Small Agricultural Holdings), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
25.    D. Mierzwa, B. Blaszke, Źródła finansowania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Wrocławia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Wyd. UE, Wrocław 2016.
26.    D. Mierzwa, D. Mierzwa, Mikro- i makroekonomia. Kurs podstawowy. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Konsultacje: dn. 23.10.16 – 13:55-14:40; dn. 18.11.16 – 13:10-14:40; dn. 02.12.16 – 14:45-16:15; dn. 03.12.16 – 10:25-11:10, 16:20-17:50; dn. 16.12.16 – 13:10-14:40; dn. 13.01.17 – 13:10-14:40; dn. 27.01.17 – 12:15-13:55.
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 3042
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-551

Back to top