Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: przywództwo, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo międzynarodowe; charakterystyka współczesnych zagrożeń; współczesny terroryzm; bezpieczeństwo społeczne
Najważniejsze publikacje:
Monograficzne:
• Monografia, pt. Rola i zadania SZ RP w kontekście zmian na arenie międzynarodowej, WSOWL, Wrocław 2015.
Artykuły:
• Terroryzm jako zagrożenie globalne, w: Przygotowanie żołnierzy Wojska Polskiego do międzynarodowych ćwiczeń, działań pokojowych i stabilizacyjnych (1953-2004) / pod red. Dariusza Stanisława Kozerawskiego, WSOWL, Wrocław 2004, s. 17-29.
• Develop Civil Military Cooperation in PSO, w: Taktika 2005, Univerzita Obrany, Brno 2005, s. 28-40.
• Neighborhood problems in the part of Balkans, w: Taktika 2005, Univerzita Obrany, Brno 2005, s. 10-21.
• Pluton w ochronie trasy komunikacyjnej, ochrona obiektów komunikacyjnych, w: Plany - konspekty do szkolenia pododdziałów wojsk lądowych, PWL,  Warszawa 2005;
• Międzynarodowe Siły Ochrony i Wsparcia Afganistanu w dążeniu do stabilizacji (2001-2006), w: Międzynarodowe działania bojowe i pokojowe w górach - doświadczenia z przełomu XX i XXI wieku w: Konflikty - bezpieczeństwo - perspektywy / pod red. nauk. Dariusza S. Kozerawskiego, WSOWL, Wrocław 2007, s.12-28.
• Cinnost skupin CIMIC na zaklade mise v Iraku, w: Taktika 2008, Univerzita Obrany, Brno 2008, s. 26-38.
• Conduct a defense by a small Battle Group, w: Taktika 2008, Univerzita Obrany, Brno 2008, s. 34-48.
• Conduct a Patrol by a small Battle Group during peace and stability operations, w: Taktika 2008, Univerzita Obrany, Brno 2008, s.9-17.
• Information used by military coalition groups for minimalize terrorism threat, w: Taktika 2008, Univerzita Obrany, Brno 2008, s.13-22.
• Multinational counterdrug groups in operations in Afghanistan, w: Takticke cinnosti jednotek a malych tymu v soudobych operacich : vojensko odborna konference s mezinarodni ucasti TAKTIKA 2008, Brno 2008, s.36-49.
• Podpora takticke cinnosti jednotkami a skupinami CIMIC v soudobych operacich, w: Takticke cinnosti jednotek a malych tymu v soudobych operacich : vojensko odborna konference s mezinarodni ucasti TAKTIKA 2008, Brno 2008;s.18-27.
• Dokumentacja rozpoznawcza szczebla taktycznego : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Dukiewicza, WSOWL, Wrocław 2009;
• Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, WSOWL, Wrocław 2010.
• Siły zbrojne we współczesnych operacjach niemilitarnych, [praca jednoetapowa] / Zespół badawczy: kierownik zespołu: Piotr Pietrakowski, WSOWL, Wrocław 2012;
• Basic procedures for radio communication, w: Introduction to peace support operations: student's guide / ed. by Mirosław Smolarek, WSOWL, Wrocław 2013;s.38-49.
• Understand the challenges of building a common stabilization - lessons learnt from Afghanistan, w: Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group / ed. by Marek Kulczycki ; Visegrad Fund, WSOWL, Wrocław 2013, s.23-38.;
• The current situation in Afghanistan in terms of political, economic and military factors, w: Národná a medzinárodná bezpečnost' 2013 : 4. medzinárodná vedecká konferencia : zborník vedeckých a odborných prác / red. Peter Spilý, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikulaši, Liptovský Mikuláš 2013;s.22-34.
• EU army officer professional military education as a fundamental for the future combine security, IMAF Book 2014, Wiener Neustad, Vienna 2014;s.48-59.
• Polityczno- Militarna i gospodarcza sytuacja w Islamskiej Republice Afganistanu po 13 latach budowania stabilizacji, w: Afganistan -  rok zwycięstwa czy rok porażki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015. s. 36-50.
• Geneza wybranych zagrożeń kształtujących poziom współczesnego bezpieczeństwa, w: System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, pod red. H.Spustek, WSOWL, Wrocław 2015, s. 59-73
• Competences and qualifications to be achieved in an international semester abroad, w: IMAF 2015 : lessons learnt from the international Military Academic Forum 2015, Romania, Sibiu 2015; s.78-88.
• Charakterystyka wybranych zagrożeń i ich wpływ na poziom współczesnego bezpieczeństwa, w Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach : formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Socjologii. Zakład Socjologii Edukacji, Wrocław 2015, s.46-47.
• Z. Zamiar, P. Pietrakowski, Theoretical and practical aspects of evacuation in crisis situation on the example of floods, University of Žilina, Slovakia, Żylina 2016. p. 10-19.
Prace badawcze niepublikowane
- Siły zbrojne we współczesnych operacjach niemilitarnych, [praca jednoetapowa] Zespół badawczy: kierownik zespołu: Piotr Pietrakowski, WSOWL, Wrocław 2012;
- Kulczycki M., Pytel M., Pietrakowski P., Michalewski G., Zastosowanie bezpilotowych statków powietrznych w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, (cz. 1 i 2), WSOWL, Wrocław 2014 – 2016 r. – członek projektu.

Wyróżnienia i nagrody:
2005 -  Nagroda III stopnia Rektora-Komendanta WSOWL przyznana za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz publicystycznego w roku akademickim
2006 -  Afghanistan Campaign Medal od Dowódcy Połączonych Sił;
2009 -  Gwiazda Afganistanu od prezydenta RP z udział w Operacji Enduring Freedom;
2011 -  Medal ISAF od Dowódcy Połączonych Sił – ISAF;
2012 - Army Commendation Medal od Department of the US Army za zasługi podczas pełnienia służby w ramach międzynarodowej Operacji Enduring Freedom,
2013 - Nagroda II stopnia Rektora-Komendanta WSOWL przyznana za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz publicystycznego w roku akademickim;
2015 - Gwiazda Afganistanu od prezydenta RP z udział w Operacji ISAF.

Konsultacje: środy, 15.00-16.30
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 3.020
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-526

Back to top