Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, systemy bezpieczeństwa ekonomicznego, zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym, nowoczesne koncepcje zarządzania, bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Najważniejsze publikacje:
Monograficzne:
• Decisions in situations of endangerment. Research development, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2016, współredakcja;
• Decisions in situations of endangerment, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2014, współredakcja;
• Nowoczesne koncepcje zarządzania. Teoria i praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2013;
• Akcesja Polski do strefy Euro. Szanse. Perspektywy. Zagrożenia, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2013;
• Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1989-2010, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2012;
• Biznesplan w praktyce, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2012;
• Podstawy makroekonomii, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2012, współautor;

Artykuły
• The multifactorial model of economic security management – methodological essentials, W: Intercathedra, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2016, współredakcja;
• Impact of foreign direct investment on Lower Silesia’s economic development 1999-2011, W: Scientific Problems in Management, D. Skorupka, M. Flieger [red.], Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 323-340;
• Impact of foreign direct investment on Lower Silesia’s economic development, W: Journal of Intercultural Management, Wyd. Społecznej Akademii Nauk & Clark University, Łódź-Worcester 2013, s.31-62;
• Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój gospodarczy podregionu legnickiego. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 243, Brol R., Sztando A. [red.], Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s.406-416;
• Proces rozprzestrzeniania się przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 1976-2008. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 180, Brol R., Raszkowski A. [red.], Problemy rozwoju regionalnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.295-308;
• Zmiany w strukturze branżowej napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1989-2007. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej nr 16 na 2010 r., Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010, s.8-29;
• Inwestycje zagraniczne w sektorze rolno-spożywczym na Dolnym Śląsku w latach 1998-2007. W: Knecht D. [red.], Uwarunkowania integracji w agroturystyce, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław 2010, s.53-62;
• Foreign direct investment in the economic development of Lower Silesian region 1998-2005.W: Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economics, vol. X, No.6, Warsaw-Poznan-Olsztyn 2009, s.104-109;
• Aktywna polityka państwa we wspieraniu inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1989-2007. W: Kopycińska D. [red.], Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Wyd. PRINT GROUP, Szczecin 2009, s.91-101;
• Zmiany w strukturze przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej w latach 2000-2007. W: Dudek M. [red.], Ekonomiczne relacje w Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s.161-168;
• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Unii Europejskiej i innych krajów w Polsce 1990-2006. W: Dudek M. [red.], Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s.119-130;
• The meaning of foreign direct investment in the economic development of Lower Silesia 1989-2005. W: Economics, no 16, Acta Universitatis Wratislaviensis, Olszewski L. [red.], Wrocław 2008, s.348-356;
• Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym Polski w okresie transformacji systemowej. W: Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Przybylska-Kapuścińska W. [red.], Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008, s.267-280;
• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w procesie transformacji. W: Dudek M. [red.], Polityka unijnej integracji. Wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s.297-307;
• Napływ i lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku w okresie transformacji gospodarczej. W: Prace naukowe XIII/2007 Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa, Liberec, Zittau, Jelenia Góra 2007, s.252-259;
• Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w latach 1980-2006. W: Noga M., Stawicka M. [red.], Problemy gospodarki światowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1191, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s.481-490;
• Napływ i funkcja kapitału zagranicznego w rozwoju regionu na przykładzie Dolnego Śląska. W: Brol R. [red.], Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Nr 1023, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, współautor, s.459-474;
• Dyferencjacja poziomu rozwoju i dobrobytu w układzie przestrzennym Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej. W: Olszewski L. [red.], Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Kolonia Limited 2003, s.457-477, współautor;
• Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski w XX w. W: Kociszewski J. [red.], Studia i materiały z nowej historii gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s.110-147;
• Napływ i funkcja kapitału zagranicznego w rozwoju regionu na przykładzie Dolnego Śląska. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Brol R. [red.], Prace Naukowe AE im. O.Langego we Wrocławiu, nr 1023, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 459-474;
• Znaczenie kapitału zagranicznego w rozwoju regionu na przykładzie Dolnego Śląska w okresie transformacji do gospodarki rynkowej. W: Rdzanek G., Stadtmüller E. [red.], Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s.319-330;
• Napływ kapitału zagranicznego do Polski w procesie integracji i globalizacji. W: materiały z konferencji „Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej” organizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych AE we Wrocławiu, 24-25.05.2004, współautor, s.295-305

Konsultacje: czwartki P/NP, 11.00-12.30
Pokój: Budynek dydaktyczny, p. 3.024
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-551

Back to top