Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: zarządzanie, regulowanie oraz modelowanie procesów rozwoju potencjału ludzkiego i rynku pracy na Ukrainie, oceną dynamiki rozwoju potencjału ludzkiego i rynku pracy w regionach Ukrainy, analizą regionów Ukrainy pod względem dynamiki ruchów migracyjnych, zarządzanie, regulowanie oraz modelowanie innych procesów w gospodarce Ukrainy.

Najważniejsze publikacje:
1.    Monograficzne
•    Pryimak V., Potencjał pracy i mechanizmy jego realizacji w regionie. Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, Lwów 2002, ISBN 966-613-127-7.
•    Pryimak V., Regionalne rynki pracy Ukrainy: transformacja i mechanizmy regulacji. Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, Lwów 2003, ISBN 966-613-283-4.
•    Pryimak V., Matematyczne metody analizy ekonomicznej. Centrum literatury edukacyjnej, Kijów 2009, ISBN 978-966-364-847-7.
•    Pryimak V., Hynda O., Zarządzanie procesami rozwoju i realizacji potencjału ludzkiego w gospodarce na Ukrainie. Rastr-7, Lwów 2013. ISBN 978-617-7045-27-3.
•    Pryimak V., Lobozynska S., Pryimak P., Zarządzanie efektywności monitorowania system bankowy na Ukrainie. Rastr-7, Lwów 2015. ISBN 978-617-7045-76-1.
2.    Artykuły
•    Pryimak V. Ekonomiczno-matematyczne modelowanie w zarządzaniu na rynku pracy na Ukrainie. Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Cykl gospodarczy. - 2010. - Vol. 44. - ISSN 2078-6115. S. 14-21.
•    Pryimak V. Doświadczenia zagraniczne oceny skuteczności operacji kredytowych banku, biorąc pod uwagę ryzyko. Tworzenie gospodarki rynkowej na Ukrainie. - Lwów: Lwowski Uniwersytet Narodowy imieniu Iwana Franki. - 2010. - Vol. 21. - ISSN 2078-5860. S. 387-392.
•    Pryimak V. Poprawa państwowej regulacji działalności innowacyjnej na Ukrainie. Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Cykl gospodarczy. - 2010. - Vol. 43. - ISSN 2078-6115. S. 704-712.
•    Pryimak V., Kuprij N.: Fuzzy model optymalizacyjny wirtualnego portfela opcji. Rzeczywiste problemy gospodarki. – №1. – 2010. – ISSN 1993-6788. S. 225-236.
•    Pryimak V., Borszczuk E.: Zasady zarządzania środowiskowego dla całego systemu jako podstawa do kształtowania polityki ekologicznej. Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Cykl gospodarczy. - 2010. - Vol. 44. - ISSN 2078-6115. S. 739-744.
•    Pryimak V., Wozniak O., Kowałewycz N.: Ocena relacji dynamiki popytu i podaży pracy na Ukrainie. Biuletyn naukowy NLTU Ukrainy. - Numer wydania 21.6. - 2011. - ISBN 5-7763-2435-1. S. 275-283.
•    Pryimak V. Fuzzy oceny dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych. Ekonomika: czas rzeczywistość. – №1(1). – 2011. – ISSN 2226-2172. S. 149-158.
•    Pryimak V., Gołubnyk O.: Zarządzanie migracją ludnośći poprz czynniki społeczno-gospodarcze. Zeszyty Naukowe WSOWL – Numer 4, Tom 162. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2011. – ISSN 1731-8157. S. 359-369.
•    Pryimak V., Wozniak O., Kowałewycz N.: Matematyczne modelowanie zmian bezrobocia w czasie kryzysu. Tworzenie gospodarki rynkowej na Ukrainie. - Lwów: Lwowski Uniwersytet Narodowy imieniu Iwana Franki. - 2011. - Vol. 23. - Cz. 2. – ISSN 2078-5860. S. 241-247.
•    Pryimak V., Pryimak Z., Wozniak O. Dochody gospodarstw domowych i ich dobrobyt gospodarczy. Tworzenie gospodarki rynkowej na Ukrainie. - Lwów: Lwowski Uniwersytet Narodowy imieniu Iwana Franki, 2012 - Vol. 26, część 2. - ISSN 2078-5860. S. 147-153.
•    Pryimak V., Kicera W. Intensywność rozwoju potencjału ludzkiego regionów Ukrainy.  Biuletyn naukowy NLTU Ukrainy. - Numer wydania 22.10. - 2012. – ISBN 5-7763-2435-1. S. 147-153.
•    Pryimak V., Hynda O. Poprawa zarządzania rozwoju potencjału ludzkiego osób niepełnosprawnych. Ekonomika: czas rzeczywistość. – №2(3). – 2012. – S. 149-158.
•    Pryimak V., Karczewska O.: Ekonomiczno-matematyczne modelowanie wpływu parametrów strategii ubezpieczenia na wyniki działania firm ubezpieczeniowych na życie. Tworzenie gospodarki rynkowej na Ukrainie. - Lwów: Lwowski Uniwersytet Narodowy imieniu Iwana Franki. - 2012. - Vol. 26. - Cz. 2. – ISSN 2078-5860. S. 137-146.
•    Pryimak V., Gołubnyk O.: Ranking krajów pod względem gospodarczego dobrobytu ich mieszkańców. Biuletyn naukowy NLTU Ukrainy. - Numer wydania 22.8. - 2012. - ISBN 5-7763-2435-1. S. 134-141.
•    Pryimak V., Holubnyk O., Hynda O. Ocena elastyczności rynku pracy na Ukrainie. Pryvolzhsky naukowy biuletyn. - № 11 (27). - 2013. - ISSN 2224-0179. S. 89-95.
•    Pryimak V. Skorupka D. Ekonomiczno-matematyczne metody i modele w zarządzaniu rynku pracy: Ekonomika: czas rzeczywistość. - №2 (7). - 2013. - ISSN 2226-2172.  S. 6-15.
•    Pryimak V., Borshchuk Y., Sokha Y. Military component of the national security of Ukraine / Armed Forces in the System of International Security. – Wroclaw: The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces. – 2013. – ISBN 978-83-63900-52-6. S. 107-114.
•    Pryimak V., Gołubnyk O., Hynda O. 2013, Integralną ocena gospodarczego dobrobytu gospodarstw domowych. Czasopismo naukowe "Aspekt". - Donieck, 2013. – ISSN 2307-2733. S. 118-121.
•    Pryimak V., Gołubnyk O. Skuteczność działania mechanizmu rynkowego w pracy Polska. Strategia i taktyka nauki w budowaniu społeczeństwa informacyjnego: Abstracts Ukrayinskiej naukowej i praktycznej Internet Konferencji 17-18 października 2013 – ISBN 978-617-692-148-6. S. 13-15.
•    Pryimak V. Zarządzanie rozwojem potencjału ludzkiego w powstającym społeczeństwie informacyjnym. Streszczenia Konferencji Naukowej "Kultura zarządzania w systemu rozwoju gospodarki Ukrainy", 05 marca 2013 - Lwów: "СПОЛОМ", 2013. - ISBN 978-966-665-787-2. S. 116-117
•    Pryimak V. Gołubnyk O., Hynda O. Wpływ światowego finansowo-gospodarczego kryzysu na równowagę cen i elastyczność rynku prace w Polsce. Zeszyty Naukowe WSOWL, Rocznik, Numer 4, Tom 174. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2014. – ISSN 1731-8157. S. 139-149.
•    Pryimak V., Pryimak P. Wskaźnik ostrzegawczy stanu kryzysu systemu bankowego Ukrainy. Tworzenie gospodarki rynkowej na Ukrainie. - Lwów: Lwowski Uniwersytet Narodowy imieniu Iwana Franki. - 2014. - Vol. 31. - Część 2. – ISSN 2078-5860. S. 173-179.
•    Pryimak V., Tkach I. Model sieci neuronowej zależności rozwoju człowieka w krajach od czynników pozaekonomicznych. - Ukrainie: aspekty pracy. - 2014. - № 7. -  S. 3-11.
•    Pryimak V., Pryimak P. Nowe technologie informatyczne w bankowości Ukrainy. Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Cykl gospodarczy. - 2014. - Vol. 51. – ISSN 2078-6115. S. 125-136.
•    Pryimak V., Borshchuk Y., Olefirenko O. Informational aspects of natural and technological risk management / Decisions in situations endangerment. – Wrocław: The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces. –  2014. -  ISBN 978-83-63900-55-7. s. 49-55.
•    Pryimak V. Trendy rozwoju gospodarki informacyjnej na Ukrainie i na świecie. Materiały Ukraińskiej naukowo-praktycznej konferencji "Problemy rozwoju gospodarki informacyjnej na Ukrainie", 23-25 października 2014 – Lwów, 2014: Liga-Press. - ISBN 978-966-397-261-5.  S. 39-42.
•    Pryimak V. Hynda S. Zasoby informacyjne - strategicznym czynnikiem rozwoju Ukrainy. Materiały Ukraińskiej naukowo-praktycznej konferencji "Problemy rozwoju gospodarki informacyjnej na Ukrainie", 23-25 października 2014 – Lwów, 2014: Liga-Press. - ISBN 978-966-397-261-5. S. 207-209
•    Pryimak V., Pryimak P. Model matematyczny zapobiegania kryzysom w sektorze bankowym. Zrównoważony rozwój gospodarczy: stan, problemy i perspektywy: Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, w 2 cz., Część.1. - EE "Polesie State University", Pińsk, 17 października 2014 - Pińsk: Polessky State University, 2014. - ISBN 978-985-516-323-8. S. 158-161.
•    Pryimak V. Technologie Kraud i ich zastosowanie do ochrony interesów Ukrainy. Perspektywy rozwoju gospodarki narodowej w warunkach umacniania procesu globalizacji. Lwów: "СПОЛОМ", 2015. – ISBN 978-966-919-070-3. S. 151-154.

Konsultacje: w dniach zajazdów studentów niestacjonarnych
Pokój: Budynek dydaktyczny
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy:

Back to top