Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Dziedzina wiedzy: nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
Specjalność naukowa: metody i techniki zarządzania
Obszary badawcze: metody i techniki zarządzania, struktury organizacyjne, zarządzanie kryzysowe, innowacyjność kształcenia
Najważniejsze publikacje:
Monograficzne
• Puchalski J., Projakościowe zmiany procesu dydaktycznego po wdrożeniu Krajowych Ram kwalifikacji. Dobre praktyki..  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2015.
• Puchalski J., Metody organizatorskie - praktyczny przewodnik z przykładami zastosowań.  Agencja Wydawnicza ARGI", Wrocław 2015.
• Puchalski J., Zarządzanie i reagowanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w: Z. Jagiełło, J. Puchalski (red.), Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w Unii Europejskiej. Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2014, s. 253-330.
• Puchalski J., Tworzenie innowacyjnego obszaru kształcenia w szkole wyższej, w: J. Olearnik (red.), Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych – możliwości, przykłady.  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2011, s. 25-52.
• Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pod. red. J. Puchalskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2010, s. 152.
• Skuteczność i przewidywalność w zarządzaniu zmianą zachowań członków organizacji. Analiza przypadku. W: Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pod. red. J. Puchalskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2010.
• Nowe przywództwo determinantą sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, w: T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
• Podstawy nauki o organizacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2008.  

Artykuły
• Puchalski J., Innovation in the Process of Education - Possibilities and Examples of the Use of Distance Education. w: D. Skorupka, M. Flieger (red.), Project management as a spectrum of scientific problems in engineering and management, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wroclaw 2015, s. 129-138.
• Puchalski J., Syndrom mr. Hyde’a i dr jekyla w postawach kadry zarządzającej sektora publicznego, w: M. Hopej (red), Zarządzanie w sektorze publicznym, materiały z Sympozjum Naukowego, Zeszyty Naukowe „Poglądy i Doświadczenia”, wydanie specjalne, WSOWL, Wrocław 2008
Wyróżnienia i nagrody:
2015 – wyróżniony nagrodą Rektora WSOWL II stopnia za wdrożone rozwiązania w zakresie KRK w Uczelni.

Konsultacje: szczegółowe zestawienie w zakładce Konsultacje – Zakład Zarządzania
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 3025
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-703

Back to top