Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: teoria strategii, strategia bezpieczeństwa, obronności i wojskowa, strategia lądowa, strategie militarne innych państw, międzynarodowe stosunki wojskowe, operacje i techniki operacyjne, taktyka działania grup dyspozycyjnych, działania rozpoznawcze grup dyspozycyjnych, Siły Zbrojne RP, NATO, UE oraz innych państw (doktryny militarne, organizacja).

Najważniejsze publikacje:
Monografie:
    Pytel M., „Przygotowanie i funkcjonowanie Terytorialnego Sytemu Rozpoznania na obszarze województwa”, - praca dyplomowa – AON, Warszawa 1999.
    Pytel M., Użycie desantu śmigłowcowego w działaniach połączonych, Akademia Obrony Narodowej – rozprawa doktorska, Warszawa 2007.
    Pytel M., Dzikowski A., Kocur R., Pluton (drużyna) w działaniach aeromobilnych, WSO-TK, Wrocław 2001. s.117.
    Pytel M., Pożarycki R., Wykorzystanie lotnictwa wojsk lądowych w działaniach wojsk zmechanizowanych i pancernych, WSOWLąd, Wrocław 2004, s. 116.
    Pytel M., Falkowski M., Sieć komunikacyjna w aspekcie zagrożeń militarnych i niemilitarnych, WSOWL, Wrocław 2015, s. 308.
    Pytel M., Pietrakowski P., Rola i zadania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście zmian na arenie międzynarodowej, WSOWL, Wrocław 2015, s. 278.
Rozdziały w monografiach:
1.      Pytel M., Udział kontyngentu polskiego w operacji antyterrorystycznej w Afganistanie. W: Udział jednostek Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych
w latach 1973-2003: wybrane problemy, red. Kozerawski D. S., Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
2.      Falkowski M., Pytel M., Przestrzeń i polityka: czynnik geograficzny w badaniach politologicznych, W: Determinanty geopolityczne i ich wpływ na układ komunikacyjny Polski, red. Sykulski L., Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013.
Artykuły:
1.      Pytel M., Pytel B., Bezpieczeństwo w Afganistanie, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, nr 3, (s. 19-29), Wrocław 2013.
2.       Falkowski M., Pytel M., Determinanty geopolityczne i ich wpływ na układ komunikacyjny Polski, Tytuł całości: W: Przestrzeń i polityka : czynnik geograficzny w badaniach politologicznych / red. nauk. Leszek Sykulski, (s. 45-71), Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013.
3.      Falkowski M., Pytel M., Typology of basic academic notions related to the transport system, (s. 37-60), Tytuł czasopisma: European Journal of Geopolitics, 2013, No. 1,
4.      Falkowski M., Pytel M., Podstawy modelowania sieci transportowych, Tytuł całości: W: Wybrane metody badań polityki globalnej / red. nauk. Mateusz Hudzikowski, (s. 93-116), Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014.
5.      Falkowski M., Pytel M., Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce, (s. 71-95), Przegląd Geopolityczny 2014, t. 9.
6.      Falkowski M., Pytel M., The essence and notion of terrorism in the aspect of asymmetrical threats. (s. 23-31), Przegląd Geopolityczny 2014, t. 10.

Aktywność – czynny udział w ćwiczeniach szczebla operacyjnego i strategicznego:
- ćwiczenie Śląskiego Okręgu Wojskowego „ORION – 2000” - jako oficer wydziału operacyjnego ćwiczącego dowództwa dywizji;
- ćwiczenie 2 Korpusu Zmechanizowanego „GRANICA – 2002” - jako oficer wydziału operacyjnego ćwiczącego dowództwa korpusu;
- ćwiczenie z wojskami „Per Aspera Ad Astra” WSOWLąd w 2004 roku – jako oficer sekcji rozpoznawczej Kierownictwa Ćwiczenia;
- ćwiczenie Dowództwa Wojsk Lądowych „Granica 2006” – jako oficer łącznikowy w Joint Operations Center;
- ćwiczenie operacyjne „Anakonda 2010” jako oficer JOC – oficer operacyjny w Joint Operations Center;
- ćwiczenie operacyjne „Anakonda 2012” jako oficer JOC – oficer operacyjny w Joint Operations Center;
- ćwiczenie wojsk specjalnych „Cobra 13” jako oficer zespołu omówienia ćwiczenia w Dówództwie Komponentu Wojsk Specjalnych;
- ćwiczenie operacyjne „Anakonda 2014” jako oficer operacyjny SSW – Sił Sojuszu Wsparcia;
- ćwiczenie systemu rozpoznawczego „Jesion – 2015” i „Elektron – 2015” – jako oficer operacyjny Sztabu Korpusu;
- ćwiczenie Renegade Kaper” – jako oficer operacyjny Centrum Dowodzenia Dyżurnej Służby Operacyjnej SZ RP;
- ćwiczenie kryzysowe „Kryzys – 15” - jako szef sztabu Kierownictwa Ćwiczenia.

Wyróżnienia i nagrody:
·         2013 - srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”
·         2015 - złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju”
·         7 wyróżnień od Dziekana Wydziału Zarządzania WSOWL – urlopy,  pochwały

Konsultacje:
pokój: 0.26, bud. nr 7
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. służbowy: 261-658-144, kom. sł. 604-917-583

Back to top