Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszar badawczy (ogólnie): współczesna menedżerska ekonomia matematyczna (szeroko rozumiana) czyli zastosowania matematyki w formalnych modelach ekonomii, finansów i zarządzania.
Obszary badawcze (szczegółowo):
a. modele stochastyczne - modelowanie ryzyka w finansach i ubezpieczeniach, predykcja  procesów losowych, procesy odnowy, porządki stochastyczne w ekonomii dobrobytu.
b. wycena projektów daleko-okresowych  - aspekty menadżerskie, ekologiczne, strategii  bezpieczeństwa ekonomicznego
c. ekonomia behawioralna - analiza indywidualnych i zbiorowych  preferencji w zagadnieniach wyboru międzyokresowego (z elementami bio-ekonomii o neuro-ekonomii);
d. matematyczne modele sprawiedliwości międzypokoleniowej – idee „sustainability”
Najważniejsze publikacje:
Monograficzne:

• Teoria prognozy” (1975); [ red. Z. Hellwig, współautorzy: P. Dittman,  S. Ostasiewicz, Z. Pisz, B. Radzikowska, L. Waszkiewicz]. Wydawnictwo AE we Wrocławiu;  (autorstwo rozdz. I, II, VII  -191 str.)
• Modele aktuarialne” (2000); [ red. W. Ostasiewicz, współautorzy: W. Ostasiewicz, M. Homa, H. Jasiulewicz]. Wydawnictwo AE we Wrocławiu; (autorstwo rozdz. IV, V, VI, VII - 140 str.)
• Wojciech Rybicki (2002); „Formalne wzorce i instrumenty kwantyfikacji probabilistycznych elementów współczesnej ekonomii: paradygmat racjonalnych oczekiwań, funkcjonały użyteczności i modele ryzyka”, 381 ss., 440 poz. bibl., Wydawnictwo AE we Wrocławiu; (realizacja projektu Grant KBN:  PB 639/H02/97/12, Warszawa - Wrocław 1998-2001).
• Wojciech Rybicki (2005); „ Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka”, 265 ss., ok. 400 poz. bibl., Wydawnictwo AE we Wrocławiu (rozprawa habilitacyjna)

Artykuły:

• Niektóre uogólnienia zagadnień odnowienia na przypadki całej prostej oraz większej ilości wymiarów. ZN WSE 1972 (35), s. 193-220;

• Prognozowanie optymalne, predyktory F-punktowe i gry statystyczne. Przegląd Statystyczny 1976 (4), s. 499-510;

• Procesy stochastyczne w matematyce ubezpieczeniowej.  Przegląd Statystyczny, R XLII,  z. 2, 1995;

• Utility, risk and insurance mainstreams of quantitative economics.( Part I of the series : Mathematics of utility and risk: papers on stochastic economy, finance and insurance). Argumenta Oeconomica. Nr 1(4), 1997. s. 245-269;

• Uwagi o formalnych modelach racjonalnych oczekiwań. [w:] Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2008. S. 31-41;

• On the ways of formalization and interpretation of the notion of “efficiency” – introductory remarks and examples. Mathematical Economics 6-7(13-14). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010, s. 75-102;

• ”The Primer on Arbitrage Conceptions in Economics: Their Logics, Roots and Some Formal Models (Historical and Bibliographical Notes)”, Mathematical Economics, no 7 (14), 2011, p. 172-197; Wroclaw University of Economics Publ. House;
• „Discounting and Ideas of Intergenerational Equity and Sustainability”; Operation Research and Decisions, no1,  2012, p. 63 – 84; DOI: 10.5277/ord120104;

• „Modelowanie preferencji a zagadnienia zrównoważonego (trwałego) rozwoju” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2014, nr 178, red. T. Trzaskalik,  Modelowanie preferencji a ryzyko '14, s. 127-159

• “On intuitive meaning and formal defining the notion  of risk”, in “Decisions Under Endangerment”,(Eds S. Stanek and  M. Popławski),  Gen. Kościuszko Military Academy of Land Forces Publishing House , Part 1.2, p. 22-51, Wrocław,  2014

• „Dyskontowanie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: ekonomii behawioralnej,  etyki oraz teorii zrównoważonego rozwoju”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Ekonomia) ; 3; 2015, nr 242, s. 142-166.
• „O „mechanice dyskontowania” – uwagi porządkujące, interakcje, implikacje, wątpliwości…”- Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, nr 242, (red. W. Jurek).  ss. 107-130,

Wyróżnienia i nagrody:

• Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę magisterską „Wielowymiarowe zagadnienia odnowy” (promotor: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Urbanik, Wydział Matematyki.-Fizyki –Chemii  U.W.)
• Nagroda Prezesa GUS za najlepszą polską pracę doktorską z zakresu statystyki i ekonometrii obronioną w 1979 roku (II nagroda; 1980). Praca: „Kryteria optymalności w zagadnieniach prognozy procesów losowych” (promotor: Prof. zw. dr hab. Zdzisław Hellwig, Wydział Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu).
• Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej za w/w pracę  doktorską (Wrocław, 1979)
• Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2007),  w związku z uzyskaniem  w lipcu 2006 r. stopnia i tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,  (rozprawa habilitacyjna „Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka”, Wrocław, AE 2005)

Konsultacje:
tydzień nieparzysty, poniedziałek, godz. 13:10-14:40;
tydzień parzysty, poniedziałek, godz. 11:30-13:00;
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 5005
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-553

Back to top