Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: wykorzystanie statystycznych metod wielowymiarowej analizy porównawczej do badania nakładów na ochronę środowiska, badanie tożsamości organizacji, analiza rynku szkół wyższych w Polsce, analiza wydatków reklamowych w skali makro.
Najważniejsze publikacje:
Artykuły:
• Skowronek-Grądziel A., Kołwzan W., Galanc T., Pieronek J., Logic and Risk as Qualitative and Quantitative Dimensions of Decision-Making Process, Operations Research and Decisions, Faculty of Computer Science and Management Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, 2016/vol. 26/No. 3.
• Agnieszka Skowronek–Grądziel, Wiktor Kołwzan A. M. Dziubek, Zastosowanie statystycznych metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny stanu zaopatrzenia w wodę i sanitacji obszarów wiejskich w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2000-2012, Ochrona Środowiska 2015, vol. 37, nr 2, s. 27-32.
• Agnieszka Skowronek–Grądziel, Wiktor Kołwzan A. M. Dziubek, Zastosowanie statystycznych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w zarządzaniu rozwojem zaopatrzenia w wodę i sanitacji obszarów wiejskich w Polsce na płaszczyźnie województw w latach 2000-2012, Ochrona Środowiska 2014, vol.36, nr 4, ss. 61 – 68.
• Agnieszka Skowronek–Grądziel, Wiktor Kołwzan Zastosowanie metody głównych składowych do analizy obszarów wiejskich w zakresie infrastruktury służącej ochronie środowiska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
• Agnieszka Skowronek–Grądziel, Absorpcja wydatków reklamowych przez telewizje w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2011 (nr4/2011).
• Agnieszka Skowronek-Grądziel, Differentiation of expenditures on environmental protection investments in rural areas of Lower Silesia, Econometrics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, s.24 - 33.
• Agnieszka Skowronek-Grądziel, Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Warszawa 2010, nr 556, cz. 2, s. 951 - 957.
• Agnieszka Skowronek-Grądziel, Znaczenie wydatków reklamowych w czasie spowolnienia gospodarczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010.
Wyróżnienia i nagrody:
• Nagroda Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej za bardzo duże zaangażowanie w działalność dydaktyczno-naukową Wydziału oraz wykonywanie zadań przekraczających zakres obowiązków, październik 2012,
• Nagroda Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej za bardzo duże zaangażowanie w działalność dydaktyczno-naukową Wydziału oraz wykonywanie zadań przekraczających zakres obowiązków, październik 2011.
• Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania za całokształt pracy, grudzień 2011.

Konsultacje:
07.10.2016: 14.45 – 16.15
12.10.2016:11.30 – 13.00
12.12.2016: 11.30 – 13.00
20.01.2017: 11.30 – 13.00
3.02.2017: 11.30 – 13.00
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 3042
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-551

Back to top