Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze:
a) przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji procesu przeobrażeń przemysłów tradycyjnych w czasach transformacji gospodarki narodowej;
b) przedsięwzięcia związane z ewolucją zarządzania strategicznego dla ukierunkowania i racjonalizacji rozwoju strategicznego regionów;
c) projektowanie i wdrażania strategii rozwoju w regionach gospodarczych i organizacjach publicznych;
d) zarządzanie projektami innowacjami i wiedzą: na poziomie przedsiębiorstwa, regionów i organizacji publicznych;
e) teoria organizacji: konstytuowanie się sieciowego paradygmatu w naukach o zarządzaniu.

Najważniejsze publikacje i książki:

1. Stachowicz J.: Coal issues for 80s: Management Problems Arising from Technological Changes, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1987,
2. Stachowicz J., Fabian G.: Zmiany zarządzania w przemysłach wydobywczych: tezy, problemy i propozycje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Wrocław 1987,
3. Stachowicz J., Bratnicki M., Kryś R.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Polska Akademia Nauk, Zakład Nauk Zarządzania. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Wrocław 1988,
4. Stachowicz J., Wawrzyniak B.: Restrukturyzacja sektora hutniczego w Polsce. Społeczne konsekwencje dla przedsiębiorstw i regionów, Polska Fundacja Promocji Kadr, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995,
5. Stachowicz J.: Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001,
6. Stachowicz J., Machulik J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Studium kształtowania się postaw i zachowań menedżerów w procesach restrukturyzacji, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania. Wydawnictwo „Szumacher”, Kielce 2001,
7. Stachowicz J.: (ed.): Intellectual Capital Management in Regional Pro-innovative Networks, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006,
8. Stachowicz J., Knop L., Krannich  M., Olko S.: Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013,
9. Bojar E., Stachowicz J., Machnik-Słomka J., Bojar M., Zarządzanie strategiczne projektami w regionie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwieniem azbestu w ujęciu systemowym, Dom Organizatora, Toruń 2013,
10. Stachowicz J.: Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarządzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania, [w:] Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina L.A. (red.): Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. TNOiK Dom Organizatora, Lublin – Toruń 2014,
11. Stachowicz J., Kabrownik A.: Social Aspects of Restructuring Hard Coal Mining in Poland, Resources Policy, 20:198-201, 1994,
12. Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch, Klastry – współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości, Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie, 2011 nr 4, s.7-35,
i ponad 210 artykułów i innych publikacji.

Wyróżnienia i nagrody:
2003 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
1984 – Złoty Krzyż Zasługi,
2004 – Medal Komisji Edukacji Narodowe,
2015 – Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej 2015,
1997 – Generalny Dyrektor Górniczy,
1983 – Srebrna Odznaka Honorowa TNOiK,
- 4 nagrody MNiSW,
- wiele nagród Rektora i Sekretarza PAN.

Konsultacje:

Dyżur organizacyjny: czwartek parzysty: 08.00-09.30, 11.30-13.00, konsultacje przedmiotowe: 05.01. 11.30-13.00

Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 5.004
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-556

Back to top