Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: systemy teleinformatyczne, systemy informatyczne, systemy operacyjne, bezpieczeństwo informacji w STI, pomiar poziomu bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w STI, modelowanie i symulacja numeryczna, inżynieria systemów.

Najważniejsze publikacje:
Monograficzne:
W. Rybicki, A. Szleszyński, Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa informacyjnego w systemach teleinformatycznych. Etap I : Metody pomiaru bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w systemach teleinformatycznych [Dokument elektroniczny] / zespół badawczy: kier. projektu: , Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2014.
W. Rybicki, A. Szleszyński, Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa informacyjnego w systemach teleinformatycznych. Etap II : Procesowe zarządzanie poziomem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w systemach teleinformatycznych : 34/WZ/025/DzS [Dokument elektroniczny] / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Wydział Zarządzania, Wrocław 2015
Artykuły:
Szleszyński. Pomiar bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem w systemie teleinformatycznym, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, Gliwice 2014, z. 74, s.83-92 p-ISSN: 1641-3466.
I.J. Jóźwiak, A. Szleszyński, Study of the security of processes running in computer operating systems W: Safety and Reliability : methodology and applications proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, Wrocław, Poland, 14-18 September 2014 / ed. Tomasz Nowakowski, Marek Młyńczak, Anna Jodejko-Pietruczuk, Sylwia Werbińska-Wojciechowska, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL, CRC Press-Taylor & Francis Group, s. 651-654, p-ISBN: 978-1-138-02681-0, Wrocław 2015
A. Szleszyński, The method of evaluation degree of changes confidentiality attribute of information asset inside ict system, Journal of KONBiN 2015, nr 1 (33), s. 159-168, p-ISSN: 1895-8281, Warszawa 2015.
A. Szleszyński, A. Wojaczek, The security of IT resources protected by passwords, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015, nr 4 (178), s. 109-119, Wrocław 2015.
A. Szleszyński, Zarządzanie poufnością zasobów informacyjnych w systemach teleinformatycznych, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 86, s. 537-548, p-ISSN: 1641-3466, Gliwice 2015.
Konsultacje:
czwartek, 15.00-16.30 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej)
Pokój: 007 b. 15
E-mail: a[dot]szleszynski[at]wso[dot]wroc[dot]pl
Telefon służbowy: 261-658-514

Back to top