Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 Obszary badawcze: zarządzanie ryzykiem, przywództwo, doskonalenie modeli kształcenia, audyt i kontrola zarządcza w administracji publicznej

Najważniejsze publikacje:
Monograficzne:

•    Taurogińska A. Organization And Operation Of The Integrated Risk Management In Government Administration Department - National Defence .W: Management of engineering Project. Red. Fliegier M., Skorupka D. WSOWL, Wrocław 2016 r. (ISBN 978-83-65422-42-2).


 Artykuły

•    Taurogińska A., Trojan D. Kształtowanie kompetencji menedżersko-przywódczych
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na kierunku Zarządzanie a apetyt na ryzyko jego absolwentów. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu Nr 38, Wałbrzych 2016.

Prace naukowo – badawcze

•    Taurogińska A., Michaluk A., Plezia L., Lenart D., Kulczycki M., Pytel M., Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych. W: Praca badawcza częściowo finansowana ze środków MNiSW (48/WZA/029/DzS), Etap – I.  [Dokument elektroniczny]. Zespół bad.: kier. zespołu: Marek Kulczycki/; członkowie: Dariusz Lenart, Andrzej Michaluk, Lech Plezia, Marek Pytel, Agnieszka Taurogińska. WSOWL, Wrocław 2015.

•    Taurogińska A., Skorupka. D., Ostasiewicz S.: Procedury kontroli zarządczej.
W: Zarządzanie ryzykiem w uczelni publicznej - Etap III. Zespół bad.: kier. zespołu: Dariusz Skorupka /; członkowie: Stanisława Ostasiewicz, Agnieszka Taurogińska. WSOWL. Wrocław 2014. [Dokument elektroniczny].

•    Praca dyplomowa „Kontrola zarządcza a procedury zarządzania w wojskowej uczelni publicznej”. Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego, nadzoru i kontroli zarządczej - luty 2015 r.

Back to top