Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: Prowadzi działalność naukową w zakresie: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Zarządzanie kryzysowe, Wykorzystanie systemów łączności i informatyki na potrzeby bezpieczeństwa państwa, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Walka elektroniczna, Analiza systemowa zjawiska cyberterrotyzmu.
Najważniejsze publikacje:
Moonografie:
• Witkowski M., Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym, WSOWL, Wrocław 2014. Punktacja ministerstwa: 25.000.
Książki, skrypty:
• Salamon K., Witkowski M., Rozwój systemów teleinformatycznych Sił Zbrojnych RP w nawiązaniu do wymagań NATO, WSOWL, Wrocław 2014., Punktacja ministerstwa: 25.000.
Artykuły, referaty konferencyjne:
• Witkowski M., Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 4, Wrocław 2011. Punktacja ministerstwa: 4.000.
• Witkowski M., Bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu kryzysowym – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego BEZPIECZEŃSTWO 2012, AON, Warszawa 2012.
• Witkowski M., Systemy teleinformatyczne wspomagające zarządzanie kryzysowe – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego BEZPIECZEŃSTWO 2013 Tom V, AON, Warszawa 2013.Punktacja ministerstwa: 4.000.
• Szleszyński A., Witkowski M., Wykorzystanie analizy ryzyka oraz scenariuszy przebiegu incydentów w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji gromadzonej, przetwarzanej i przesyłanej w systemach teleinformatycznych instytucji, Zeszyty Naukowe WSOWL, Wrocław 2013. Punktacja ministerstwa: 4.000.
• Bujak A., Witkowski M., Conditions of telematics service for purposes of the army w: Telematics – Support for Transport, 14th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2014, red. Jerzy Mikulski, Katowice - Kraków - Ustroń 2014. Wydawca: Springer. Punktacja ministerstwa: 10.000.
• Bujak Andrzej, Witkowski Marek, Zabezpieczenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym, Logistyka nr 3 CD 3, 2014. Punktacja ministerstwa: 10.000.
• Bujak A., Witkowski M., Środki łączności i informatyki w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Logistyka nr 6 CD 3, 2014. Punktacja ministerstwa: 10.000.
• Bujak A., Witkowski M., Systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby kierowania bezpieczeństwem państwa, Logistyka nr 6 CD 6, 2014. Punktacja ministerstwa: 10.000.
• Bujak A., Witkowski M., Środki łączności i informatyki w usługach logistycznych, XII Konferencja Naukowo–Techniczna, Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, Szczyrk 2015, Logistyka nr 4 CD 2 – część 4, 2015. Punktacja ministerstwa: 10.000
• Smolarek M., Witkowski M., ICT security of a state, The 21st International Conference The Knowledge-Based Organization, ISSN 1843 – 6722, Sibiu, Rumunia 2015. Punktacja ministerstwa: 8.000.
• Witkowski M., Wojaczek A., Zagrożenia i ataki cybernetyczne, Zeszyty Naukowe WSOWL, Wrocław 2016. Punktacja ministerstwa: 8.000.
• Smolarek M., Witkowski M., Threat analysis in the network-centric environment, The 22nd International Conference The Knowledge-Based Organization, ISSN 1843 – 6722, Sibiu, Rumunia 2016. Punktacja ministerstwa: 8.000.
Prace naukowo-badawcze:
• Kuchta D., Szleszyński A., Witkowski M., Metodyka opracowania scenariuszy przebiegu incydentów w bezpieczeństwie systemu, wykorzystywanych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w wojskowych systemach teleinformatycznych. Etap I: Ocena możliwości wykorzystania metod przygotowania scenariuszy stosowanych w inżynierii oprogramowania oraz inżynierii niezawodności do opracowania scenariuszy przebiegu incydentów w bezpieczeństwie informacji w wojskowych systemach teleinformatycznych,  WSOWL, Wrocław 2012. Etap II: Opracowanie scenariuszy przebiegu incydentów na podstawie analiz zagrożeń dla funkcjonowania wojskowego systemu teleinformatycznego, zespół badawczy, WSOWL, Wrocław 2013. Punktacja ministerstwa: 8.000.
Rozprawa Doktorska:
Autorzy: Marek Witkowski. Tytuł: Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemie zarządzania kryzysowego na poziomie regionalnym; rozprawa doktorska / kier. nauk. prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz. Miejsce wydania: Warszawa. Wydawca: Akademia Obrony Narodowej. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Rok wydania: 2013. Opis fiz.: 226 k. : rys., tab., 12 zał.; 30 cm. Liczba arkuszy: 10. Typ publikacji: PDO. Język publikacji: POL
Wyróżnienia i nagrody:
• Nagroda II stopnia Rektora-Komendanta WSOWL za wdrożenie opracowań i zastosowania innowacyjnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemów łączności, a także za szkolenie pododdziałów i kadr wojsk łączności oraz wdrożenie do systemu dydaktycznego nowoczesnych urządzeń i narzędzi informatycznych.
• Nagroda II stopnia Rektora-Komendanta WSOWL przyznana za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz publicystycznego.
Konsultacje:
środy, 15.30-17.00
Pokój: Budynek 113, p. 5.007
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon służbowy: 261-658-173

Back to top