Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

Obszary badawcze: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, dowodzenie a przewodzenie, etyka wojskowa, etyka w biznesie, komunikacja społeczna

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

• M. Zabierowski, Status obserwatora w fizyce współczesnej, Wydaw. Polit. Wroc., Wrocław 1990, s.  1-136; ISSN 0370-0828
• M. Zabierowski, Wszechświat a człowiek, Ofic. Wydaw. Polit. Wroc., Wrocław 1993, s. 1-140, ISBN 83-7085-070-7
• M. Zabierowski, Wszechświat i wiedza, Ofic. Wydaw. Polit. Wroc., Wrocław 1994, s. 1-138; ISBN 83-7085-108-8
• M. Zabierowski, Wszechświat i kopernikanizm, Ofic. Wydaw. Polit. Wroc., Wrocław 1996/1997, s. 1-130; ISBN 83-7085- 255-6
• M. Zabierowski, Wszechświat a metafizyka, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa-Wrocław 1998, s. 1-304; ISBN 83-01-12700-7
• T. Grabińska, M. Zabierowski, Etyka gospodarowania, Wydaw. ATUT, Wrocław 2009, s. 1-268; ISBN 978-83-7432-467-0
• M. Zabierowski, Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji, Wyd.  WSOWL, Wrocław 2012, s. 1-152; ISBN 978-83-6390-00-7
• M. Zabierowski, Pedagogika a zarządzanie, Wyd. WSOWL, Wrocław 2013, s. 1-118; ISBN 978-83-63900-61-8
• M. Zabierowski,  Analiza kształtowania wizerunku w psychologii i zarządzaniu. Studium przypadku, cz. 1 i 2, Wydaw. WSOW, Wrocław 2014, s. 1-118; ISBN 978-83-63900-53-3 i Wrocław 2015, s.  1-104; ISBN 978-83-654222-10-1
• M. Zabierowski,  Pedagogika a ekonomia. Cybernetyka, modelowanie  i idealizowanie, Wyd. WSOWL, Wrocław 2016, s. 1-94; ISBN 978-83-65422-26-2

Artykuły:

• M. Zabierowski, Disorder of Regulative Functions of Management in the Light of Informatonosis, Security Dimensions. International & National Studies, No. 13 (2015), s. 88-94, „From Personal to Global Security”; ISSN 2353-7000
• M. Zabierowski, Procesy sterownicze w polityce. Ujęcie cybernetyczne [w:] „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne III. Czynniki antropologiczne i społeczne bezpieczeństwa personalnego”, red. T. Grabińska, Z. Kuźniar, Wyd. WSOWL, Wrocław 2015, s. 157-178; ISBN978-83-65422-12-5
• M. Zabierowski, Napoleońskie tropy dowodzenia i przewodzenia [w:] „Dowódca a przywódca”, red. Teresa Grabińska, Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Wrocław 2014, s. 187-201; ISBN 978-83-63900-06-9
• M. Zabierowski, Potencjał ludzki a kapitał ludzki – rozważania antropologiczne, Zeszyty Naukowe WSOWL XIII 4 (162) (2011), s. 370-382, Wrocław 2011; ISSN 1731-8157
• M. Zabierowski, Mathematical versus physical meaning of classical mechanics quantities, Apeiron 17 (2) (2010), p. 173-182, Studies of infinite nature; © 2010 C. Roy Keys Inc – http://redshift.vif.com; ISSN 0843-6061
• M. Zabierowski,Personalistyczna krytyka utylitaryzmu. Antropologiczna analiza brytyjskiej filozofii  czynu [w:] „Personálna obnova humanity na prahu 21. storočia”, red. M. Klobušická, M. Jozek, Wyd. Univ. K. Filozofa, Nitra 2009, s. 105-116; ISBN 978-80-8094-465-0
• M. Zabierowski, Metaphysical Studies and Dialogic Methodology of Science, Africa Tomorrow. Philosophy nad Human Science 10 (1) (2008), p. 9-23; ISBN 9987 645 04 5
• M. Zabierowski, Modelowanie teoretyczne w naukach empirycznych. Analiza tendencji [w:] „Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii”, red. G. Musiał, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 371-378; ISBN 83-7246-819-2
• T. Grabińska, R. Niedzielski, M. Zabierowski, Rodzaje i stopień autonomii firm-córek a rozpoznanie skuteczności inwestycji zagranicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Nr 313 (z. 49) (2006), s. 79-96, Nauki Społeczne, „Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2006; ISSN 1429-1541
• M. Zabierowski, The kinetic theory of the free market, Res Humanae 8E (2000), p. 127-150; ISBN 83-88278-15-0, ISSN 1425-3844
• M. Zabierowski, On the objectivity of Popperian interpretation of quantum mechanics [w: ] "The Problems of Rationality in Science and its Philosophy", J. Misiek (red.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, p. 231-237; ISBN 0-7923-2925-2
• M. Zabierowski, Anthropomorphism and cosmographic principle in the Mandelbrot approach - (The problem of the observer in cosmology) , Astrophysics and Space Science 141 (1988) p. 333-338, Kluwer Academic Publishers; ISSN 0004-640X
• M. Zabierowski, Patchy structure and selective extinction, Astrophysics and Space Science 117 (1985) p. 179-188, D. Reidel Publishing Company, ISSN 0004-640X

Wyróżnienia i nagrody:

• 1986 – III Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego za cykl prac z metodologii nauk empirycznych;
• 1989 – II Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za cykl prac z wielkoskalowej ekstynkcji promieniowania elektromagnetycznego
• 1994 – nagroda Rektora za wyróżniającą się habilitację
• 2010 – medal Solidarności Walczącej za działalność w latach 80.

Konsultacje:
środy niep., 14:45-16.15
czw. niep., 13:00-14:30
Pokój: Budynek dydaktyczny, nr 3036
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 696 117 615

Back to top