REKTOR - KOMENDANT

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, prof. WSOWL 

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka

Prorektor ds. Wojskowych

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

płk dr Marek PYTEL

Prorektor ds. Dydaktyczno - Naukowych

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

cz.p.o. płk dr Lesław WEŁYCZKO

Prorektor ds. Studenckich

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

dr Magdalena HOPEJ - TOMASZYCKA

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. współpracy międzynarodowej i protokołu

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

płk dr Krzysztof KLUPA

 

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

dr hab. Teresa GRABIŃSKA

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. nauki i inwestycji

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ppłk dr inż. Artur DUCHACZEK

Kanclerz

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

cz. p.o. ppłk dr inż. Grzegorz STANKIEWICZ

Back to top