KOMENDA

 • PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH
  • Wydział Zarzadzania
  • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
  • Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Studium Języków Obcych
  • Zakład Dydaktyki
  • Oddział Kształcenia
   • Wydział Planowania Kształcenia
   • Sekcja Rekrutacji
   • Sekcja Wydawnicza

 

 • PROREKTOR DS. NAUKOWYCH
  • Oddział Naukowo-Badawczy
   • Wydział Planowania i Koordynacji Badań Naukowych
   • Sekcja Informatyki
   • Sekcja Zeszytów Naukowych
  • Biblioteka
   • Sekcja Wydawnictw Topograficznych

 

 • PROREKTOR DS. STUDENCKICH
  • Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Protokołu
  • Biuro Obsługi Studentów
  • Biuro Karier i Programów Międzynarodowych

 

 • PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH

 

 • KANCLERZ
  • Sekcja Służby Zdrowia
  • Kwestura
  • Wydział Zabezpieczenia
   • Sekcja Infrastruktury
   • Sekcja Planowania
   • Sekcja Materiałowa
   • Sekcja Techniczna

 

 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  • Kancelaria
  • Kancelaria Tajna
  • Archiwum WSOWL

Back to top