29 września w uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnanie żołnierzy, którzy skończyli zawodową służbę wojskową oraz oficera odchodzącego z WSOWL.

Przygodę z mundurem zakończyli: płk dr Mirosław Doliński i st. chor. Grzegorz Grzebielucha. Kpt. Mirosław Frankiewicz będzie wykonywał zadania służbowe w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
- Chciałem podziękować tym, którzy mnie wspierali i na których zawsze mogłem liczyć. Całej społeczności Uczelni życzę samych sukcesów – powiedział płk dr Mirosław Doliński.
Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podziękował głównym bohaterom uroczystości za sumienną służbę i życzył dalszych sukcesów.


 

Back to top