„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, …” – tak 654 studentów wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło ślubowanie Ojczyźnie. To wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych, która odbyła się na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu.

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z Ojczyzną i narodem, często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dlatego też, było to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych I roku, ale również dla ich rodzin i najbliższych, którzy licznie przybyli na uroczystość. Ceremonię zainaugurowała msza święta odprawiona na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej. Na kulminacyjny punkt dnia, czyli uroczystą przysięgę wojskową pododdziały przemieściły się na Westerplatte. Podchorążowie z WSOWL i WSOSP zostali zaokrętowani na okręt szkoleniowy ORP „Wodnik”, a także okręty transportowo-minowe ORP „Gniezno” oraz „ORP „Kraków” i drogą morską udali się na miejsce uroczystości.
Przysięga rozpoczęła się w samo południe złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kmdr. ppor. Bartosza Kucharskiego dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirałowi dr. Stanisławowi Zarychcie.
Do aktu przysięgi wystąpiły sztandary trzech uczelni, a wyróżnionymi przysięgą na sztandar byli:
- z Akademii Marynarki Wojennej - mar. pchor. Seweryn Hass, mar. pchor. Piotr Duda, mar. pchor. Weronika Prentka i mar. pchor. Dawid Jutrzenka-Trzebiatowski;
- z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych - szer. pchor. Michał Nakonieczny, szer. pchor. Mateusz Skuratko, szer. pchor. Konrad Gaweł i szer. pchor. Konrad Koperski;
- z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - szer. pchor. Piotr Łazarczyk, szer. pchor. Dawid Lewandowski, szer. pchor. Michał Sidor i szer. pchor. Dominik Ośliźniok.
Po uroczystym ślubowaniu nastąpiły przemówienia. Jako pierwszy do zgromadzonych zwrócił się wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, który powiedział: „Po wypowiedzeniu roty przysięgi, dobro Ojczyzny stało się dla Was najwyższym celem. Słowa wypowiedziane zwłaszcza w tym miejscu, na Westerplatte, mają jeszcze większe znaczenie”. Przysięgającym podchorążym życzenia złożył także Rektor-Komendant AMW zaznaczając, że „Rota przysięgi ma tylko 8 i aż 8 wersów. Każdy zaczyna się znamiennym słowem, które powinny zostać w pamięci do końca życia”. Następnie, w imieniu przysięgających przemawiał mar. pchor. Paweł Olszewski. Do wszystkich obecnych, a zwłaszcza do swoich przysięgających koleżanek i kolegów, zwrócił się słowami: „W 1939 roku, w tym właśnie miejscu rozpoczęła się najstraszliwsza z wojen. Również w tym miejscu nasz Papież, Jan Paweł II powiedział nigdy więcej wojny, a także że każdy ma swoje Westerplatte. My składamy przysięgę na dobre i złe”.
Uroczysta przysięga była także doskonałą okazją do wyróżnienia podchorążych, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego. Wyróżnieni podchorążowie wystąpili wraz z rodzicami.
Rektor-Komendant WSOWL gen bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wyróżnił: szer. pchor. Mateusza Pacię, szer. pchor. Huberta Siejkę i szer. pchor. Karol Lacha.
Rektor-Komendant AMW wyróżnił: mar. pchor. Seweryna Hassa, mar. pchor. Weronikę Prentkę i mar. pchor. Dawida Jutrzenkę-Trzebiatowskiego.
Rektor-Komendant WSOSP wyróżnił: szer. pchor. Jakuba Hebdę, szer. pchor. Huberta Chmiela i szer. pchor. Piotra Fornala.
Ceremonia odbyła się z udziałem Kompanii Reprezentacyjna Marynarki Wojennej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
Przysięgę złożyło 122 studentów wojskowych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 451 studentów wojskowych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz 81 studentów wojskowych z Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga oznacza dla nich początek długiej i ciężkiej drogi do uzyskania szlifów oficerskich.

Przysięga w mediach

http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/2620-uroczysta-przysiega-wojskowa-na-westerplatte

https://www.pomorska.policja.gov.pl/serwis.php?nrszuk1=36968

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/gdansk-oswiadczyny-na-westerplatte,775210.html

http://www.gospodarkamorska.pl/MW,Sluzby-Morskie/przysiega-wojskowa-na-westerplatte.html

http://wp.naszdziennik.pl/2017-09-23/280519,przysiega-na-westerplatte.html

https://www.youtube.com/watch?v=MAp_E_VBvjk

https://www.youtube.com/watch?v=tOcuWQpUxQs

https://www.youtube.com/watch?v=d5vnuPVOy50

http://www.rmf24.pl/foto/zdjecie,iId,2390672,iAId,265861

http://niezalezna.pl/203943-podchorazowie-zlozyli-przysiege-wojskowa-na-westerplatte

http://www.mon.gov.pl/multimedia/foto/przysiega-wojskowa-na-westerplatte-g2017-09-22/

https://trojmiasto.onet.pl/700-podchorazych-zlozylo-przysiege-wojskowa-na-westerplatte/r2m02yv

http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/a/700-podchorazych-zlozylo-przysiege-na-westerplatte-zdjecia-wideo,12508904/

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/5,35612,22408664.html

http://www.dziennikwschodni.pl/ryki/orleta-juz-zaprzysiezone-654-studentow-z-trzech-uczelni-wojskowych,n,1000205971.html


zdjęcia: st. chor. sztab. Wiesław Borsuk

Back to top