W Uczelni trwają przygotowania do przysięgi wojskowej, która już w najbliższy piątek odbędzie się na Westerplatte, w miejscu symbolizującym męstwo, profesjonalizm oraz waleczność naszych żołnierzy.

Podchorążowie realizują ostatni etap zgrywania poszczególnych elementów uroczystości wojskowej. We wspólnej przysiędze wojskowej kończącej etap szkolenia podstawowego oraz stanowiącej początek służby Ojczyźnie, weźmie udział prawie 700 podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i naszej Uczelni.


 

Back to top