W Uczelni odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych.

- Jesteśmy u progu oficjalnego powołania Akademii Wojsk Lądowych, której absolwenci będą wyznaczać standardy służby w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego. Nasza Uczelnia dziedzicząc chlubne tradycje orężne, dziedziczy także postawy i wzorce służby wojskowej. Pielęgnując tradycje, tworzy narzędzia do sprostania wyzwaniom nieustannie zmieniającej się rzeczywistości – powiedział Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel do zebranych na placu apelowym Uczelni.
W trakcie apelu zostały wręczone odznaki pamiątkowe, które otrzymali: gen. broni rez. Marek Tomaszycki, płk Radosław Szymankiewicz, mjr Rafał Niedziela, mł. chor. Wojciech Gładysz i mł. chor. Grzegorz Wilk. Apel był także okazją do wręczenia Złotej Wojskowej Odznaki Strzeleckiej ppłk. Mirosławowi Meńkarskiemu i mł. chor. Markowi Kowalczykowi oraz Brązowej Wojskowej Odznaki Strzeleckiej mjr. Robertowi Malinowskiemu, kpt. Wojciechowi Cholewce, kpt. Piotrowi Tomaśce, por. Izabeli Puzoń, por. Radosławowi Jabłońskiemu, ppor. Karolowi Miłobogowi i mł. chor. Markowi Dolotowi.

***

334 lata temu, 12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały pod wodzą Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem stutysięczną armię imperium osmańskiego dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę.
Batalia ta przeszła do historii. Uratowała chrześcijańską Europę przed muzułmańską inwazją, a oddziały husarii zyskały nieśmiertelną sławę.
Święto Wojsk Lądowych w obecnej postaci zostało wprowadzone 21 lat temu - 12 września 1996, ale początki obchodów świąt Wojsk Lądowych sięgają okresu II Rzeczypospolitej.
Współcześnie służy w nich około 57 tysięcy żołnierzy. To największy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


 

zdjęcia: Ewa Swancar

Back to top