- Otrzymanie szlifów oficerskich to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie, to gotowość do ciągłej obrony Ojczyzny. Uczelnia od lat wyznacza standardy profesjonalizmu i między innymi dzięki temu zasługujecie na najwyższy szacunek – tymi słowami zwróciła się do nowo promowanych Szefowa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Elżbieta Witek odczytując list Pani Premier Beaty Szydło podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 91 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Uroczystość odbyła się 8 września br. na uczelnianym placu apelowym. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, między innymi: Szefowa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Elżbieta Witek, I. Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan generał broni Michał Sikora, Inspektor Rodzajów Wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych Pan gen. bryg. Sławomir Owczarek, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pan gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej Pan gen. bryg. dr Robert Jędrychowski oraz Rektor Uniwersytetu Północnej Georgii Pani dr Bonita Jacobs. W zbiórce uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych i zagranicznych. W szyku zaprezentował się także poczet sztandarowy ze Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w Dreźnie.
Aktu uroczystego promowania na pierwszy stopień oficerski dokonał się za pośrednictwem I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michała Sikory. Absolwenci, podchodząc do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generał dotykał piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.
- Jeszcze wczoraj byliście słuchaczami, a za chwilę wstąpicie w szeregi kadry oficerskiej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Miejcie zatem na uwadze fakt, że najważniejsza ocena, którą otrzymacie, to ocena wystawiona przez Wasze otoczenie. Jeśli chcecie żeby była ona wysoka to musicie koncentrować się przede wszystkim na potrzebach innych, a nie swoich i jednocześnie pamiętać o tym, że efekty służby przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski i naszych sojuszników. Chciałbym podkreślić, że zostając oficerami Wojska Polskiego, stajecie się jednocześnie elitą społeczną, a rodacy nie tylko Wam ufają, ale także, a może przede wszystkim, na Was liczą. Oficer Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powinien zawsze o tym fakcie pamiętać – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.
- Promocja oficerska jest jedną z najpiękniejszych chwil w życiu żołnierza. Wieńczy ona okres wytężonego kształcenia i szkolenia. Renoma Uczelni daje gwarancję, że dziś promowani spełnią pokładane w nich nadzieje – stwierdził gen. broni Michał Sikora.
Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: ks. płk Janusz Radzik, ks. płk Aleksander Konachowicz i ks. ppłk Sławomir Fonfara.
Trzech najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Adam Macias, ppor. Monika Trajdos i ppor. Kinga Motyka.
Promocję zakończył pokaz musztry paradnej i defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa z Torunia i kompania honorowa WSOWL.

PROMOCJA W MEDIACH

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/70174/Wroclaw-Otrzymali-promocje-na-pierwszy-stopien-oficerski-ZDJeCIA

http://wroclaw.express-miejski.pl/wiadomosc/29865,promocja-91-absolwentow-na-pierwszy-stopien-oficerski

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22350170,91-nowych-podporucznikow-z-wroclawskiej-uczelni-wojskowej.html

http://wroclaw.doba.pl/artykul/promocja-na-pierwszy-stopien-oficerski-we-wroclawiu-/19103/0

http://sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1565.html

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/promocja-na-pierwszy-stopien-oficerski-j2017-09-11/

http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/szkoly-i-uczelnie/item/5589-promocja-91-absolwentow-wsowl

http://www.4wsk.pl/Aktualnosci,8.html:n=126


 

Back to top