W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw.

Zbiórkę zaszczycili swoją obecnością między innymi Rektor Uniwersytetu Północnej Georgii dr Bonita Jacobs oraz Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda.

Patenty oficerskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwierzchnika Sił Zbrojnych RP bohaterom uroczystości wręczył Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko. Dyplomy oraz świadectwa w imieniu Rektora-Komendanta wręczył Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Jacek Narloch.
Dowódcą uroczystości był ppłk Jacek Szlęk.
- Świadectwa i dyplomy ukończenia Uczelni świadczą o tym, że stajecie się Państwo spadkobiercami najszlachetniejszych tradycji Wojska Polskiego. To nobilituje, lecz zarazem zobowiązuje do dążenia do zostania wartościowymi oficerami polskiej armii – mówił płk dr Lesław Wełyczko.
- Patent jest symbolem zaszczytu i godności bycia oficerem Wojska Polskiego. Stanowi symboliczne potwierdzenie posiadania zalet i zdolności do pełnienia obowiązków oficera oraz gotowości poświęcenia ku dobru i chwale Ojczyzny. – powiedział w imieniu absolwentów st. szer. pchor. Adam Macias.
Po południu Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prałat płk Janusz Radzik odprawił mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów.


 

Back to top