Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA uczestniczył w centralnych uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbyły się w Warszawie.

15 sierpnia w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego i 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się centralna parada wojskowa w której uczestniczyła kompania honorowa Uczelni wystawiona przez 5 kompanię szkolną 1 batalionu. Dowódcą kompanii była kpt. Izabela POLAŃSKA.

W ramach przygotowanego w Parku Agrykola festynu żołnierskiego zorganizowana została wystawa statyczna sprzętu wojskowego oraz zaprezentowano stoiska informacyjno-promocyjne wśród których nie zabrakło przedstawicieli Uczelni.


Back to top