14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali resortowych, wyróżnień oraz aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe.

Za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz rozwoju szkolnictwa wojskowego, Minister Obrony Narodowej Pan Antoni MACIEREWICZ wyróżnił Rektora-Komendanta naszej Uczelni, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza SKORUPKĘ wpisaniem zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego.”

W „Księdze” upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej. „Księga Honorowa Wojska Polskiego” przechowywana jest w skarbnicy tradycji wojskowej – Muzeum Wojska Polskiego.


 

Back to top