Przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zrzeszeni w Duszpasterstwie Akademickim „Nieśmiertelni” wraz ze swoim duszpasterzem ks. por. Maksymilianem JEZIERSKIM uczestniczą w XXVI pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę.

Pierwsza pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ruszyła w 1991 roku wraz z Warszawską Pielgrzymką Pieszą, tzw. paulińską. Od tamtego czasu co roku pątnicy w mundurach pielgrzymują przed ikonę Matki Bożej Częstochowskiej.


Back to top