W dniu 1 sierpnia br. w uroczystościach zorganizowanych w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w Kościele Garnizonowym przed Kaplicą Mauzoleum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej uczestniczyli Dziekan Wydziału Zarządzania - płk dr hab. inż. Tomasz SMAL oraz Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie - ppłk dr Zbigniew GROBELNY.

Delegacji Uczelni przewodniczył Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel.

Back to top