Są daty, pod którymi kryją się wyjątkowe wydarzenia. Są wydarzenia, które tworzą wyjątkowi ludzie.

Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 w stolicy przystąpiło do niej około 50 tys. powstańców. Co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Zapasy amunicji były przewidziane na kilka dni.

Poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Około 650.000 mieszkańców zostało wywiezionych z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie. Stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych.

Oddziały powstańcze po złożeniu broni wyszły do niewoli w liczbie około 15.000 żołnierzy. Część wyszła z ludnością cywilną z zamierzeniem kontynuowania działalności konspiracyjnej.

Dziś o godzinie 17.00 w całej Polsce po raz kolejny zabrzmią syreny. Zatrzymajmy się by złożyć hołd bohaterom Warszawy.

gw

Back to top