Aktem uroczystej przysięgi zakończyli okres szkolenia podstawowego słuchacze Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy w korpusie kapelanów. Wobec licznie zebranych w Sali Tradycji gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Duszpasterstwa Wojskowego, ślubowali Ojczyźnie wierną służbę.

- Służąc Ojczyźnie, służyć będziecie także tym, którzy potrzebować będą duchowego wsparcia, by podołać żołnierskim obowiązkom - tym, którzy być może złożą ofiarę najwyższą - ofiarę z własnego życia. To wielkie, odpowiedzialne zadanie – powiedział Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel. Przytoczył także słowa patrona kapłanów, Św. Jana Marii Vianney’a: „Rozważcie potęgę kapłana! Kto przyjął naszą duszę , gdy przyszliśmy na świat? Kapłan! Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kto ją przygotuje do stawienia się przed Bogiem? Kapłan, zawsze kapłan.”

Błogosławieństw udzielili Biskup Polowy Wojska Polskiego, gen. bryg. dr Józef Guzdek oraz przedstawiciel Biskupa Ordynariatu Prawosławnego, ks. płk dr Eugeniusz Bójko.

W imieniu nowozaprzysiężonych wystąpił ks. szer. pchor. Mateusz Kubiak, dziękując za udzielone błogosławieństwa. - Od teraz będzie na nas spoczywał zaszczyt ale i obowiązek obrony największych wartości Narodu. A także - towarzyszyć w wierze innym żołnierzom w kraju i za granicą, pełniąc pośród nich posługę kapelanów wojskowych - powiedział dziękując Rektorowi - Komendantowi i kadrze Uczelni za przygotowanie do roli żołnierza.

W uznaniu szczególnych zasług dla Uczelni Rektor – Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wyróżnił Odznaką Honorową Biskupa Polowego Wojska Polskiego, gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. Jej wręczenie stało się miłym akcentem wieńczącym uroczystość.

Po niej nastąpiły wspólne zdjęcia przy pomniku Tadeusza Kościuszki w obecności rodzin i bliskich.


Back to top