- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Jednocześnie proszę, żebyście zapamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Pamiętajcie, że naszą misją jest służba, której zasadniczy cel to dbanie o bezpieczeństwo Państwa. Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem, czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do Ojczyzny – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 362 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Uroczystość odbyła się 7 lipca br. na wrocławskim rynku. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych. W międzynarodowej kolumnie znaleźli się także kadeci ze Stanów Zjednoczonych uczestniczący w programie CULP (Cultural Understanding Language Proficiency) i uczestnicy międzynarodowego kursu Leadership.
Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika dokonał się za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr. Leszka Surawskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosława Miki oraz Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Jana Dziedzica. Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórami szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.
- Jesteście dumą Dolnego Śląska i całej Polski. Za Wami czas wyrzeczeń i poświęceń. Musicie jednak pamiętać, że wiedza, którą zdobyliście w murach Uczelni będzie stanowić o przyszłości Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: ks. płk January Wątroba, ks. płk Aleksander Konachowicz i ks. ppłk Sławomir Fonfara.
Zgodnie z tradycją, prymus WSOWL – ppor. Agata Pietroszek, otrzymała nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Sześciu najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Agata Pietroszek, ppor. Mateusz Razim, ppor. Dawid Kula, ppor. Arkadiusz Tabędzki, ppor. Rafał Sztukowski i ppor. Daniel Zakrzewski.
Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech Marchwica uhonorował oficerów Wojsk Specjalnych pamiątkowymi tablami za uzyskiwanie wysokich wyników szkoleniowych w okresie kształcenia, prezentowania wysokiego poziomu wyszkolenia, dyscypliny oraz godne reprezentowanie macierzystego rodzaju Sił Zbrojnych.
Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa WSOWL. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.
Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej pracy, w czasie którego absolwenci WSOWL wprowadzali w życie dewizę WSOWL - Per Aspera Ad Astra – przez ciernie do gwiazd, do tych gwiazd, które od dzisiaj, lśnić będą na mundurach bohaterów uroczystości.
Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

PROMOCJA W MEDIACH

http://www.echo24.tv/artykul/362-nowych-oficerow-w-wojsku-4085

http://wroclaw.tvp.pl/33135191/07072017-2130 (początek 10:55)

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/68265/Wroclaw-Armia-zyskala-363-nowych-oficerow-ZOBACZ

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/23132?t=Nowi-podporucznicy-z-wroclawskiej-uczelni

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/wojsko-ma-362-nowych-oficerow-slubowali-na-wroclawskim-rynku-zdjecia,12249443/

http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,podchorazy-zostali-oficerami-ostatnia-taka-uroczystosc-wsowl,wia5-3266-34415.html

http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/szkoly-i-uczelnie/item/5164-362-nowych-oficerow

http://sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1546.htmltekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch, st. szer. pchor. Adrian Jastrowicz

Back to top