W dniu poprzedzającym promocję na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw.

Patenty oficerskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– zwierzchnika Sił Zbrojnych RP głównym bohaterom uroczystości wręczyli: Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz Smal i Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel. Dyplomy oraz świadectwa wręczyli: Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Jacek Narloch i Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ppłk dr Zbigniew Grobelny.
Dowódcą uroczystości był ppłk Jacek Szlęk.
- Dotarcie do celu wymagało od Was samodyscypliny, pokonywania własnych słabości, ale także umiejętności dostosowania się do niewątpliwie szczególnych warunków i reguł, które obowiązują w naszej Uczelni. To duży wysiłek intelektualny, psychiczny i fizyczny. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów – mówił Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.
- Jest to dla nas moment szczególny, otrzymaliśmy właśnie dyplomy, świadectwa i patenty oficerskie, które są uhonorowaniem naszej ciężkiej pracy. Pod czujnym okiem wykładowców i dowódców doskonaliliśmy rzemiosło, nie tylko wojskowe, ale także zdobywaliśmy wiedzę z zakresu przedmiotów cywilnych, aby móc zdobyć oprócz oficerskich gwiazdek również tytuł magistra – powiedziała w imieniu absolwentów sierż. pchor. Agata Pietroszek.
Bezpośrednio po ceremonii delegacja absolwentów odsłoniła tablicę pamiątkową z mottem Jana Lechonia „Na całe życie, które wziąłem z Ciebie, cały do Ciebie, Ojczyzno, należę". Absolwenci złożyli również kwiaty pod pomnikiem patrona Uczelni – generała Tadeusza Kościuszki.

Po południu Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk January Wątroba i Kapelan WSOWL ks. por. Maksymilian Jezierski odprawili mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów, w której uczestniczyli kadra, pracownicy wojska, podchorążowie oraz mieszkańcy Wrocławia.


ROZDANIE DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I PATENTÓW

 

MSZA ŚW.

 

Back to top