Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wręczył wyróżnienia i nagrody dla podchorążych, którzy przez pięć lat studiów angażowali się w działalność sportową i kulturalno-oświatową.

- Cieszy mnie, że spektrum Państwa umiejętności jest tak szerokie. Mam olbrzymi szacunek dla ludzi, którzy wykazują własną inicjatywę w doskonaleniu się, co jest ważne zwłaszcza przez pryzmat tego, że służymy naszej Ojczyźnie – powiedział Rektor-Komendant.


 

Back to top