Sierż. pchor. Michał Kośla zdobył złoty medal w klasyfikacji drużynowej i brązowy w klasyfikacji indywidualnej podczas Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym.

29 września w uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnanie żołnierzy, którzy skończyli zawodową służbę wojskową oraz oficera odchodzącego z WSOWL.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 w Uczelni odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy zawodowych, cywilnych nauczycieli akademickich i pracowników wojska.

Podporucznik Agata Pietroszek zdobyła dla Polski złoty medal Mistrzostw Europy w biegach z przeszkodami Spartan Race, które odbyły się w Andorze.

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, …” – tak 654 studentów wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło ślubowanie Ojczyźnie. To wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych, która odbyła się na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu.

W Uczelni trwają przygotowania do przysięgi wojskowej, która już w najbliższy piątek odbędzie się na Westerplatte, w miejscu symbolizującym męstwo, profesjonalizm oraz waleczność naszych żołnierzy.

W Uczelni odbyła się uroczystość powitania żołnierzy zawodowych oraz wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Żołnierze z Uczelni od wielu lat uczestniczą w największym plenerowym przedsięwzięciu organizowanym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu jakim jest Park Wiedzy. Odbywa się on na Promenadzie Staromiejskiej przy Teatrze Lalek we Wrocławiu. Przez jeden weekend w roku Promenada Staromiejska zamienia się w raj dla pasjonatów nauki.

- 78 lat temu Rząd Rzeczpospolitej nie spodziewał się tej napaści. 78 lat temu, gdy Sowiety wkraczały na tereny Rzeczpospolitej, by dokonać umówionego wcześniej rozbioru Polski i całej Europy, Rząd i Wojsko Polskie byli zaskoczeni tym ciosem w plecy - mówił Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz w niedzielę podczas uroczystości na Placu Apelowym Muzeum Katyńskiego w Warszawie.
W niedzielę, w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i w Dniu Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej, przedstawicieli najwyższych władz państwowych i naszej Uczelni.

W Uczelni odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry sądów powszechnych oraz dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z województw dolnośląskiego i opolskiego.

W Uczelni odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych.

- Otrzymanie szlifów oficerskich to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie, to gotowość do ciągłej obrony Ojczyzny. Uczelnia od lat wyznacza standardy profesjonalizmu i między innymi dzięki temu zasługujecie na najwyższy szacunek – tymi słowami zwróciła się do nowo promowanych Szefowa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Elżbieta Witek odczytując list Pani Premier Beaty Szydło podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 91 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Uczelni wystawione podczas jubileuszowej 25 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (MSPO).

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw.

Delegacja Uczelni, której przewodniczył Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko, wzięła udział w obchodach 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

1 września br. w Sali Tradycji odbyło się uroczyste pożegnanie por. Gerarda Widziewicza, który zakończył służbę w Uczelni.

Ppor. Agata Pietroszek zajęła 1 miejsce w kategorii Elity Kobiet podczas pierwszego w Europie biegu z przeszkodami rozgrywanego na stadionie.

Zakończyły się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2017, na których nie mogło zabraknąć stoiska promocyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

W WSOWL odbyło się wcielenie kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy pozytywnie przeszli egzaminy wstępne. 

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA uczestniczył w centralnych uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbyły się w Warszawie.

14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali resortowych, wyróżnień oraz aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe.

Za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz rozwoju szkolnictwa wojskowego, Minister Obrony Narodowej Pan Antoni MACIEREWICZ wyróżnił Rektora-Komendanta naszej Uczelni, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza SKORUPKĘ wpisaniem zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego.”

W „Księdze” upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej. „Księga Honorowa Wojska Polskiego” przechowywana jest w skarbnicy tradycji wojskowej – Muzeum Wojska Polskiego.

14 sierpnia na Placu Gołębim na wrocławskim Rynku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego. Podczas uroczystości Prorektor ds. Dydaktyczno-Naukowych płk dr Lesław WEŁYCZKO wręczył akty mianowania na wyższy stopień wojskowy żołnierzom pełniącym służbę w Uczelni.

Kadra i podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych uczestniczyli w XXVI Pieszej Pielgrzymce Żołnierzy z Warszawy na Jasną Górę.

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zrzeszeni w Duszpasterstwie Akademickim „Nieśmiertelni” wraz ze swoim duszpasterzem ks. por. Maksymilianem JEZIERSKIM uczestniczą w XXVI pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę.

W dniu 1 sierpnia br. w uroczystościach zorganizowanych w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w Kościele Garnizonowym przed Kaplicą Mauzoleum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej uczestniczyli Dziekan Wydziału Zarządzania - płk dr hab. inż. Tomasz SMAL oraz Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie - ppłk dr Zbigniew GROBELNY.

Delegacji Uczelni przewodniczył Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel.

Są daty, pod którymi kryją się wyjątkowe wydarzenia. Są wydarzenia, które tworzą wyjątkowi ludzie.

Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 w stolicy przystąpiło do niej około 50 tys. powstańców. Co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Zapasy amunicji były przewidziane na kilka dni.

31 lipca br. w Sali Tradycji odbyło się uroczyste pożegnanie st. chor. sztab. Andrzeja GÓRSKIEGO, który zakończył zawodową służbę wojskową po 25 latach.

54 podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki uczestniczyło w zabezpieczeniu 10. Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017, które odbywały się w dniach 20-31 lipca br. we Wrocławiu.

Aktem uroczystej przysięgi zakończyli okres szkolenia podstawowego słuchacze Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy w korpusie kapelanów. Wobec licznie zebranych w Sali Tradycji gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Duszpasterstwa Wojskowego, ślubowali Ojczyźnie wierną służbę.

Od ponad tygodnia Uczelnia przeżywa prawdziwe oblężenie – setki kandydatów codziennie meldują się przed Komisją Rekrutacyjną udając się następnie, po załatwieniu koniecznych formalności, na egzamin z wychowania fizycznego i rozmowy kwalifikacyjne. Mimo znacznie zwiększonych limitów, w poszczególnych specjalnościach walczy o jedno miejsce od kilku do kilkunastu osób.

Z okazji 220-lecia uformowania Legionów Polskich we Włoszech oraz powstania „Mazurka Dąbrowskiego”, we włoskiej Lombardii w dniach 5-11 lipca odbyły się uroczystości rocznicowe, w których udział wzięli podchorążowie z Sekcji Rekonstrukcji Historycznej Klubu WSOWL. Obchody objęły miejscowości Uggiate – Trevano, Como oraz Mediolan. W uroczystościach, poza polską delegacją, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie, burmistrzowie wyżej wymienionych miast a także osobistości ściśle związane z włoskim środowiskiem wojskowym.

Zgodnie z „Planem-Kalendarzem przedsięwzięć sportu powszechnego w resorcie obrony narodowej oraz regulaminami zawodów na rok 2017” w dniach 02-07.07.2017 r. w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego „Spartakiada Letnia” w biegu patrolowym, strzelaniu oraz pokonywaniu przeszkód w OSF.

Dużym sukcesem zakończył się zespołowy bieg patrolowy, w którym reprezentacja Uczelni wywalczyła pierwsze miejsce.

 

www.polska-zbrojna.pl

 

67 podchorążych z dziewięciu uczelni wojskowych z Europy i USA przyjechało na międzynarodowy kurs przywództwa do Wrocławia. Studenci sprawdzali się w zadaniach taktycznych, wcielali w rolę dowódców, ćwiczyli zasady przetrwania. Kurs na wzór tych, jakie odbywają się na West Point, zorganizowała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. To największe tego typu przedsięwzięcie w Europie.

- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Jednocześnie proszę, żebyście zapamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Pamiętajcie, że naszą misją jest służba, której zasadniczy cel to dbanie o bezpieczeństwo Państwa. Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem, czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do Ojczyzny – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 362 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Z okazji wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbył się polsko-amerykański piknik wojskowy, na którym stoisko promocyjne wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.

W dniu poprzedzającym promocję na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw.

Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wręczył wyróżnienia i nagrody dla podchorążych, którzy przez pięć lat studiów angażowali się w działalność sportową i kulturalno-oświatową.

Back to top