W WSOWL przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników Działu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

- W trakcie szkolenia omówiłem zagadnienia związane z zagrożeniem terroryzmem i podstawowymi założeniami funkcjonowania systemu antyterrorystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Skupiłem się również na algorytmach zachowań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa personalnego i zbiorowego – tłumaczy prowadzący zajęcia, wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie mjr dr inż. Jarosław Stelmach.
Całość została zakończona dyskusją problemową i deklaracją dalszej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.zdjęcia: mjr dr Jarosław Stelmach

Back to top