Otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zainaugurowało obchody Święta Nauki Wrocławskiej i Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu. Było uroczyście i wzruszająco.

Nadzwyczajne posiedzenie KRUWIO miało niezwykle dostojny charakter. Aula Leopoldina zgromadziła wyjątkowych gości – członków Straży Akademickiej: profesora Ryszarda Badurę, byłego rektora Akademii Rolniczej (UP) i profesora Zdzisława Samsonowicza z Politechniki Wrocławskiej. Reprezentantom Straży na okoliczność przyznania dorocznej Nagrody im. Profesora Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego, wręczono dyplomy i statuetkę „Wrocławianka". Na spotkaniu JM Rektor UMW, Marek Ziętek podkreślał, że piękne laboratoria, tysiące studentów, godne warunki do nauki i pracy zawdzięczamy tym, którzy z powojennych zgliszczy odbudowywali potencjał naukowy Wrocławia. Prof. Ryszard Badura swym wystąpieniem przyniósł obecnym mnóstwo wzruszeń. Na samym początku zażartował, że na wiadomość o czekającym go wyróżnieniu jego ciśnienie niebezpiecznie podskoczyło, ale na szczęście udało się je ustabilizować na tyle, że mógł się w Auli Leopoldina pojawić. Dziękował za przyznanie członkom straży wyróżnienia i wspomnienie ich działalności w tak ważnej dla środowiska uroczystości. - Byliśmy młodzi, nie widzieliśmy tego, czego nam w tych latach brakuje - cieszyliśmy się po prostu, że możemy się uczyć -wspominał profesor.
Podczas uroczystości przyznano wiele nagród i dyplomów. Przepiękne Ceramiki o nazwie: „Stany przejściowe" za szczególne działania w środowisku studenckim wręczono Akademickiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Jedliniok" oraz Zespołowi Tańca Ludowego AWF Wrocław „Kalina".

Z okazji Jubileuszu środowiska akademickiego we Wrocławiu wręczono statuetki „Wrocławianka" także rektorom uczelni lwowskich. Statuetkę odebrał Kierownik Katedry Klinicznej, Farmakoterapii i standaryzacji medycznej oraz Rektorzy:
- Politechniki Lwowskiej
- Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej,
- Lwowskiej Akademii Komercyjnej,
- Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Z. Gzyckiego.
- Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Bankowego Ukrainy,
- Lwowskiego Uniwersytetu Przyrodniczego
15 listopada, tradycyjnie pod pomnikami Martyrologii Profesorów Lwowskich złożone zostały kwiaty.

Back to top