W dniach 16-17 listopada br. przedstawiciele WSOWL brali udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo techniczne", która odbyła się w Warszawie.

Współorganizatorami przedsięwzięcia był Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
W trakcie dwudniowego spotkania poruszono kwestie związane z innowacyjnymi technikami zapewniania bezpieczeństwa. Podczas konferencji szeroko komentowany był aspekt bezpieczeństwa jako fundamentu egzystencji ludzkiej.
W przyszłym roku konferencja o tej tematyce zostanie zorganizowana przez WSOWL.
Uczelni ę reprezentowali: prof. dr hab. Zenon Zamiar, płk dr hab. Tomasz Smal, dr hab. Andrzej Surowiecki, dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz, dr Beata Zysiak-Christ, kpt. dr Barbara Kaczmarczyk, kpt. mgr Robert Malinowski, dr Zbigniew Banachowicz, mgr Paulina Jaksender, inż. Alicja Sawicka, Krzysztof Ksiądzyna, Anna Famulska i Małgorzata Kopiniak.zdjęcia: SGSP

Back to top