W Warszawie odbyły się warsztaty pt. Negocjacje dyplomatyczne, zorganizowane przez Collegium Civitas oraz Klub Absolwenta Collegium Civitas, w których uczestniczyli przedstawiciele WSOWL.

- Warsztaty otworzył rektor Collegium Civitas prof. dr hab. Stanisław Mocek, który wyraził zadowolenie z reaktywacji Klubu Absolwenta CC oraz faktu, że wielu absolwentów jak i przyjaciół CC w dalszym ciągu pragnie podwyższać swoje kompetencje. Życzył wszystkich uczestnikom warsztatów trzech dni pełnych intelektualnych wrażeń – informuje pracownik Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie mgr Filip Bryjka.

Pierwszy dzień warsztatów skupiony był wokół części teoretycznej, w której amb. Grzegorz Dziemidowicz, amb. Sławomir Klimkiewicz, amb. Zdzisław Rapacki, amb. Witold Rybczyński oraz amb. Ryszard Żółtaniecki przedstawili procesy i techniki negocjacji na podstawie własnych doświadczeń w wymiarze bilateralnym i multilateralnym.

- W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Paryżu drugi dzień warsztatów rozpoczął się dyskusją na temat terroryzmu w której moderatorami byli amb. Ryszard Żółtaniecki oraz amb. Grzegorz Dziemidowicz. Kolejnym etapem warsztatów były zajęcia stricte praktyczne, które polegały na przećwiczeniu negocjacji, pt. Biblioteka Pruska – Berlinka, w układzie dwustronnym pomiędzy organizatorem spotkania delegacją Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Republiką Niemiec – mówi student II roku stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Michał Panacheda.

Ostatni dzień warsztatów miał na celu przedstawienie mechanizmów zachodzących podczas obrad konferencji wielostronnych. Zorganizowano negocjacje multilateralne nt. „Uchodźcy – wyzwanie dla Europy" w gronie państw europejskich. Agenda całodniowych ćwiczeń zostało stworzona w taki sposób, aby odzwierciedlić realizm przedsięwzięcia, dlatego też zorganizowano: spotkanie koordynacyjne ambasadorów UE, spotkanie koordynacyjne delegatów grupy Europy Wschodniej, następnie powołano przewodniczącego i oficerów konferencji, określono zasady postępowania i negocjacji, prezentowano stanowiska uczestników, po których nastąpiła długa dyskusja zwieńczona przedstawieniem projektu rezolucji, który po naniesieniu zgłaszanych zmian udało się uchwalić i zakończyć obrady konferencji. Prowadzącym warsztaty z zakresu rozmów wielostronnych był amb. Zdzisław Rapacki.

W zgodnej ocenie wszystkich uczestników warsztaty pozwoliły zdobyć nowe kompetencje w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, czym spełniły pokładane w zajęciach oczekiwania.zdjęcia: Michał Panacheda

Back to top