20 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej nr 74 we Wrocławiu odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.

Wśród inicjatorów konkursu znaleźli się przedstawiciele WSOWL - Prodziekan Wydziału Zarządzania płk dr Lesław Wełyczko oraz ppłk dr Krzysztof Nowacki z Instytutu Dowodzenia.

Myślą przewodnią festiwalu były słowa Władysława Broniewskiego, z wiersza „Żołnierz polski" - Długa i ciężka była droga do wolności. W konkursie udział wzięło dziewięć klas. Każda z nich prezentowała krótką informację o interpretowanej pieśni a następnie wykonywała utwór.

Jury konkursu w składzie: dyrektor szkoły Katarzyna Kropidło, wicedyrektor Magdalena Sawicka oraz przedstawiciele WSOWL, stanęło przed niełatwym wyzwaniem wyboru laureatów. Po długich i burzliwych obradach lista zwycięzców prezentowała się następująco:

1 miejsce: klasa IIIa
2 miejsce: klasa IIIb
3 miejsce: klasa Va

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Festiwal ma na celu umożliwienie kultywowania tradycji historycznych i wojskowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród najmłodszych.


Back to top