W dniach 16-20.11.2015 r. podchorążowie II roku studiów II stopnia specjalności rozpoznawczej i aeromobilnej doskonalili swoje umiejętności w zakresie działania w terenie górzystym.

Zajęcia pod kierownictwem kpt. Mirosława Halota i por. Dawida Ząbka odbyły się w Ośrodku Szkolenia Wysoki Kamień w Szklarskiej Porębie. W rolę instruktorów wcielili się także funkcjonariusze z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (funkcjonariusze uzupełnili szkolenie interesującym wykładem na temat psów tropiących).

Pierwszym etapem kursu było poznanie podstawowych pojęć z problematyki odzyskiwania personelu, struktury i funkcjonowania systemu odzyskiwania izolowanego personelu w SZRP, a także omówienie planu unikania przeciwnika w przypadku odizolowania od macierzystej jednostki (EPA - Evasion plan of Action) oraz wypełnienie przez podchorążych deklaracji identyfikacyjnej. Podsumowaniem pierwszej części szkolenia były zajęcia praktyczne w terenie trudnodostępnym w rejonie Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Ich celem było sprawdzenie opanowania przez szkolonych zagadnień dotyczących bytowania w trudnych warunkach, podczas niskich temperatur, z ograniczoną ilością wyposażenia indywidualnego.

Następnego dnia rozpoczęło sie ćwiczenie dobowe, w trakcie którego ćwiczący zostali przewiezieni w nieznanym kierunku, w celu realizacji postawionego zadania taktycznego. W trakcie jego realizacji doszło do sytuacji taktycznej, w wyniku której ćwiczący, podzieleni na 2- 3 osobowe zespoły, musieli zerwać kontakt z przeciwnikiem i postępować zgodnie z określonymi procedurami. Ich zadaniem było określenie aktualnej pozycji oraz dotarcie do DAR (Designeted Area of Recovery) w nakazanym czasie i z zachowaniem ściśle określonej procedury.

Całodzienny, ok. 30. - kilometrowy marsz w trudnych warunkach terenowych i podczas nieustającego deszczu, zawierał między innymi pokonanie górskiej rzeki wraz z całym wyposażeniem, przy temperaturze wody wynoszącej 5 stopni Celsjusza oraz przekraczanie dróg z wykorzystaniem przepustów. Po osiągnięciu wyznaczonego rejonu, szkoleni zajęli się przygotowywaniem posiłku z przydzielonych racji żywnościowych, zawierających tylko surowe produkty. Po kolejnej nocy spędzonej w schronieniach, przećwiczeniu procedur współdziałania na punktach kontaktowych oraz ewakuacji izolowanego personelu przez siły własne, podchorążowie powrócili do Ośrodka Wysoki Kamień w celu omówienia i podsumowania szkolenia.zdjęcia sierż. pchor. Malwina Jarosz

Back to top