W WSOWL zakończyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Uczelni Wojskowych. Startowało w nich 45 podchorążych i kadetów. To studenci z Polski, Niemiec, Ukrainy, Czech, Litwy i Estonii.

W trakcie dwóch dni sportowych zmagań strzelali, przeprawiali się przez rzekę, udzielali pomocy rannemu i biegali na czas na dystansie kilkunastu kilometrów. Zawody zakończył uroczysty capstrzyk z okazji Dnia Podchorążego.
– Mistrzostwa o puchar rektora-komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych cieszą się coraz większą popularnością. Co roku do zawodów zgłasza się coraz więcej chętnych – mówi mjr Piotr Szczepański, rzecznik prasowy wrocławskiej szkoły, która zorganizowała Międzynarodowe Mistrzostwa Uczelni Wojskowych. Odbywały się one już po raz czwarty. Tym razem do rywalizacji stanęło 45 kadetów. Pięcioosobowe drużyny wystawili: gospodarze, Wojskowa Akademia Techniczna, „Szkoła Orląt" i Akademia Marynarki Wojennej oraz wojskowe uczelnie wyższe z Niemiec, Ukrainy, Czech, Litwy i Estonii.

Integracja przez sport

– Mistrzostwa to okazja do popularyzowania wojskowych konkurencji sportowych, a także do nawiązania współpracy na arenie międzynarodowej – podkreśla mjr Szczepański. Zanim wojskowi studenci rozpoczęli rywalizację odbyło się losowanie składów każdej z drużyn. – Chodziło o to, by w jednym zespole byli podchorążowie różnych narodowości. Dzięki temu kadeci uczą się współpracy, lepiej się integrują i pokonują bariery językowe – podkreśla płk dr Mirosław Doliński, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu WSOWL.
Na linii startu pięcioosobowe zespoły zameldowały się w czwartek rano. Na początek podchorążowie musieli się zmierzyć z pętlą taktyczną. Na dystansie kilkunastu kilometrów zawodnicy przeprawiali się przez rzekę za pomocą mostu linowego, czołgali się i rzucali petardą, by „zniszczyć" przeciwnika celującego z karabinu maszynowego. To jednak nie wszystko. – Współpracy w drużynach studenci uczą się, wykonując tak zwaną wielką ucieczkę – mówi kpt. Artur Zielichowski, wykładowca Instytutu Dowodzenia WSOWL. – Podczas tego zadania zawodnicy są związani liną w odstępach co półtora metra. Muszą w ten sposób przebiec kilometr. Choć brzmi banalnie, nie jest to prosta konkurencja. Kadeci muszą dobrze ze sobą współpracować, by się nie przewrócić i jak najszybciej pokonać odległość – opowiada kapitan.
Podczas pętli taktycznej podchorążowie musieli także opatrzyć rannego i w ciągu dwóch minut przygotować go do ewakuacji. Następnie poszkodowanego żołnierza (podczas zawodów podchorążowie ćwiczą z fantomem) trzeba było na noszach przetransportować do punktu odległego o 500 metrów.
– Wojskowi studenci po moście linowym pokonywali rzekę, biegali na orientację na dystansie 12 kilometrów, strzelali z broni krótkiej i musieli wykonać zadanie specjalne, które do ostatniej chwili było utrzymywane w tajemnicy – opisuje kpt. Zielichowski. Okazało się, że chodziło o jak najszybsze rozpalenie ognia. Do wyboru dostali kilka przedmiotów, między innymi krzesiwo, baterię R9, folię aluminiową i waciki. – Dla tych, którzy interesują się tematyką SERE, nie było to zbyt skomplikowane – dodaje wykładowca.

Wyścigi w mundurach

Drugi etap zawodów rozpoczął się w piątek rano. Podchorążowie wzięli udział w wieloboju gimnastycznym. – Staramy się urozmaicać program w taki sposób, by konkurencje z roku na rok się nie powtarzały. Dzięki temu studenci, którzy kilkukrotnie uczestniczą w tych mistrzostwach, mogą zdobywać nowe umiejętności – mówi płk Mirosław Doliński.
Podchorążowie tym razem przeszli tzw. siłowy test z biegu w umundurowaniu. Do pokonania mieli tor przeszkód o długości 50 metrów. Czekały ich m.in. skłony tułowia z piłką lekarską, podnoszenie ciężarków, slalom, przewroty w przód na skrzyni gimnastycznej, podciąganie na drążku. Ponadto zawodnicy wspinali się po linie na wysokość około 5,5 metra oraz podnosić ciężarek o wadze 17,5 kg.
Wszystkie konkurencje studenci wykonywali na czas. Najlepsze zespoły otrzymały dyplomy i puchary. Podsumowanie zawodów odbyło się w piątek wieczorem podczas uroczystego capstrzyku z okazji Dnia Podchorążego.

 

ZESPOŁY

Po zgłoszeniu wszystkich zespołów biorących udział w Mistrzostwach dokonano rozlosowania zawodników na międzynarodowe zespoły:

 

IMG 6805
Zespół ALPHA
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  CDT Gustav KIIK  ESTONIA
2  pchor. Arkadiusz KOT  AMW
3  CDT Tadas JURKŠTAS  LITWA
4  pchor. Łukasz BARCIKOWSKI  WSOWL
5  PFC Karolína ŽOLNOVÁ  CZECHY

 

IMG 6810
Zespół BRAVO
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  pchor. Matusz CHOJECKI  WAT
2  OR-8 Manuel Josef IMSEL  NIEMCY
3  pchor. Bartłomiej OZGA  WSOSP
4  CDT Mykola YASTREMSKYI  UKRAINA
5  CDT Mikk GOLUBTSOV  ESTONIA

 

IMG 6814
Zespół CHARLIE
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  pchor. Wiktor AUGUSTYNIAK  AMW
2  CDT Regimantas MAČYS  LITWA
3  pchor. Bartłomiej SIORAK  WSOWL
4  SSG Jakub ONDRŮŠEK  CZECHY
5  pchor. Tomasz RUTKOWSKI  WAT

 

IMG 6817
Zespół DELTA
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  OR-8 Christian MUHL  NIEMCY
2  pchor. Damian CHODARA  WSOSP
3  CDT Nazar GRESS  UKRAINA
4  CDT Kärt PRAKS  ESTONIA
5  pchor. Mateusz SOBOLEWSKI  AMW

 

IMG 6822
Zespół ECHO
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  CDT Masiulionis TITAS  LITWA
2  pchor. Mateusz ZACHARIASZ  WSOWL
3  SSG Jiří VINOPAL  CZECHY
4  pchor. Grzegorz BIENIEK  WAT
5  OF-1 Markus FRIEß  NIEMCY

 

IMG 6830
Zespół FOXTROT
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  pchor. Kamil RYBIŃSKI  WSOSP
2  CDT Arseni DIAKIV  UKRAINA
3  CDT Taavi OJA  ESTONIA
4  pchor. Maksymilian WRZESIEŃ  AMW
5  CDT Diana MALAKMADZĖ  LITWA

 

IMG 6837
Zespół GOLF
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  pchor. Michał PANEK  WSOWL
2  SSG Martin HEJDA  CZECHY
3  pchor. Filip RZEŹNICZAK  WAT
4  OF-1 Lukas REINWAND  NIEMCY
5  pchor. Marcin BARABASZ  WSOSP

 

IMG 6843
Zespół HOTEL
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  CDT Vladyslav PEREVOZNYK  UKRAINA
2  CDT Steve LUKS  ESTONIA
3  pchor. Szymon SADOWSKI  AMW
4  CDT Robertas STANKUS  LITWA
5  pchor. Wiktor LINGO  WSOWL

 

IMG 6850
Zespół INDIA
No stopień, imię i nazwisko kraj
1  SGT Václav KRABÁČ  CZECHY
2  pchor. Tomasz SOŁCZYKIEWICZ  WAT
3  OR-8 Nikolaus FRAS  NIEMCY
4  pchor. Karol LEWANDOWSKI  WSOSP
5  CDT Yaroslav PANKEVYCH  UKRAINA

 

WYNIKI

W wyniku sportowej rywalizacji uzyskano następujące wyniki:


W KLASYFIKACJI GENERALNEJ:

I miejsce zdobył zespół „ECHO" z wynikiem 88 punktów w składzie:

1. CDT Masiulionis TITAS LITWA
2. pchor. Mateusz ZACHARIASZ WSOWL
3. SSG Jiří VINOPAL CZECHY
4. pchor. Grzegorz BIENIEK WAT
5. OF-1 Markus FRIEß NIEMCY

 

II miejsce zdobył zespół „GOLF" z wynikiem 74 punktów w składzie:

1. pchor. Michał PANEK WSOWL
2. SSG Martin HEJDA CZECHY
3. pchor. Filip RZEŹNICZAK WAT
4. OF-1 Lukas REINWAND NIEMCY
5. pchor. Marcin BARABASZ WSOSP

 

III miejsce zdobył zespół „CHARLIE" z wynikiem 70 punktów w składzie:

1. pchor. Wiktor AUGUSTYNIAK AMW
2. CDT Regimantas MAČYS LITWA
3. pchor. Bartłomiej SIORAK WSOWL
4. SSG Jakub ONDRŮŠEK CZECHY
5. pchor. Tomasz RUTKOWSKI WAT

 

1. „Pętla Taktyczna":

a) W konkurencji „Wielka ucieczka"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "FOXTROT"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "GOLF"
III miejsce z wynikiem 7 punktów zdobył zespół "CHARLIE"

 

b) W konkurencji „Zniszczenie karabinu maszynowego przeciwnika"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "INDIA"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "HOTEL"
III miejsce z wynikiem 7 punktów zdobył zespół "GOLF"

 

c) W konkurencji „Ewakuacja rannego"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "HOTEL"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "ECHO"
III miejsce z wynikiem 7 punktów zdobył zespół "ALPHA"

 

d) W konkurencji „Bieg na orientację"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "GOLF"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "CHARLIE"
III miejsce z wynikiem 7 punktów ex aequo zdobyły zespoły "ECHO", "HOTEL", oraz "INDIA"

 

e) W konkurencji „Przekroczenie rzeki"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "ECHO"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "GOLF"
III miejsce z wynikiem 7 punktów zdobył zespół "INDIA"

 

f) W konkurencji „Marszobieg"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "ECHO"
II miejsce z wynikiem 8 punktów ex aequo zdobyły zespoły "ALPHA", "CHARLIE", "DELTA", "FOXTROT" oraz "HOTEL"
III miejsce z wynikiem 7 punkty zdobył zespół "INDIA"

 

g) W konkurencji „Zadanie niespodzianka"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "DELTA"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobyły zespół "GOLF"
III miejsce z wynikiem 7 punkty zdobył zespół "ECHO"

 

h) W konkurencji „Strzelanie"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "GOLF"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "ALPHA"
III miejsce z wynikiem 7 punkty zdobył zespół "ECHO"

 

2. „Wielobój gimnastyczny":


a) W konkurencji „Biegowy Test Siłowy"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "FOXTROT"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "GOLF"
III miejsce z wynikiem 7 punktów zdobył zespół "CHARLIE"

 

b) W konkurencji „Wspinanie po linie"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "INDIA"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "HOTEL"
III miejsce z wynikiem 7 punktów zdobył zespół "GOLF"

 

c) W konkurencji „Rwanie ciężarka"

I miejsce z wynikiem 10 punktów zdobył zespół "ALPHA"
II miejsce z wynikiem 8 punktów zdobył zespół "ECHO"
III miejsce z wynikiem 7 punkty zdobył zespół "CHARLIE"

 

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE pdf button

 Magdalena Kowalska-Sendek (polska-zbrojna.pl)
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top