- Dzisiejsza uroczystość układa się w piękną wojskową triadę – od przysięgi, przez szkolenie aż do wyróżnień za zaangażowanie w służbę – powiedział Prorektor ds. wojskowych płk dr Piotr Pertek podczas przysięgi wojskowej, wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych w Sali Tradycji WSOWL.

Przysięgę wojskową złożył szer. pchor. Marcin Drożdżewski. Podchorąży, dotychczasowy student cywilny naszej Uczelni, przeszedł na studia wojskowe.
Pułkownik Pertek wręczył Wojskowe Odznaki Strzeleckie. W dniach 16.06.2015 i 15.09.2015 r. na strzelnicy pistoletowej przeprowadzono strzelanie klasyfikacyjne z pistoletu kadry na Wojskową Odznakę Strzelecką. W wyniku przeprowadzonego strzelania n/w kadra uzyskała prawo do noszenia:

1. złotej Wojskowej Odznaki Strzeleckiej;
- płk Mirosław DOLIŃSKI ZWFiS;
- mjr Piotr SZCZEPAŃSKI Komenda;
- mł. chor. Grzegorz WILK ID;

2. srebrnej Wojskowej Odznaki Strzeleckiej;
- ppłk Jan KUTNY Wydział Wychowawczy;
- st. chor. Adam BANASIAK 1 Batalion szkolny;
- chor. Przemysław RYŻ WZ;
- chor. Grzegorz GRZEBIELUCHA Pion Kanclerza;
- chor. Zbigniew MIKOŁAJCZYK Pion Kanclerza;
- mł. chor. Wojciech GŁADYSZ ID;

3. brązowej Wojskowej Odznaki Strzeleckiej;
- mjr Robert PICH WNoB;
- mjr Krystian SALAMON ID;
- sierż. Andrzej JURASZEK ID.

Kontynuując coroczną tradycję naszej Uczelni, Zakład Teorii i Praktyki Strzelań zorganizował i przeprowadził w dniu 09 listopada 2015 r. zawody strzeleckie z okazji
„Dnia Podchorążego" w następujących konkurencjach:
• pistolet wojskowy – kadra zawodowa;
• karabinek – podchorążowie i słuchacze.
W wyniku przeprowadzenia konkurencji strzeleckich uzyskano następujące wyniki :

Kadra zawodowa – zespołowo:

I miejsce - Wydział Zarządzania i Oddział Kształcenia 723 punkty
w składzie:
1. płk Krzysztof JAMROZIAK;
2. ppłk Marek PYTEL;
3. st. chor. Marcin DZIURBIEL;
4. chor. Przemysław RYŻ.

II miejsce - Pion Kanclerza z wynikiem 704 punkty
w składzie:
1. mjr Dominik KUBIAK;
2. por Sebastian DOSTAL;
3. chor. Zbigniew MIKOŁAJACZYK;
4. mł. chor. Marek KOWALCZYK;

III miejsce - Zakład Rozpoznania i Dowodzenia (ID) z wynikiem 704 punkty
w składzie:
1. mjr Artur GONCIARZ;
2. mjr Krystian SALOMON;
3. kpt. Jarosław AFFEK;
4. kpt. Mirosław HALOT;

Indywidualnie :

I miejsce - kpt. Mirosław FRANKIEWICZ – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie z wynikiem - 191 punktów;
II miejsce - mjr Marcin GOLISZ – 1 batalion szkolny z wynikiem - 186 punktów;
III miejsce - płk Krzysztof JAMROZIAK – Wydział Zarządzania z wynikiem - 185 punktów.

Podchorążowie i słuchacze

Zespołowo :

I miejsce - 4 kompania szkolna z wynikiem 843 punkty;
w składzie:
1. sierż. pchor. Maciej KUDRYCKI;
2. sierż. pchor. Maciej WACHOWSKI;
3. sierż. pchor. Aureliusz MAREK;
4. sierż. pchor. Wiktor BRZOZOWSKI;
5. sierż. pchor. Paweł JĘDRZEJEWSKI.

II miejsce - 6 kompania szkolna z wynikiem 791 punktów;
w składzie:
1. st. szer. pchor. Adam WITEK;
2. st. szer. pchor. Marcin WICHER;
3. st. szer. pchor. Tomasz LUBKIEWICZ;
4. st. szer. pchor. Jacek SUJKA;
5. st. szer. pchor. Martyn SPIRYDOWICZ.

III miejsce - 2 kompania szkolna z wynikiem 765 punktów;
w składzie:
1. sierż. pchor. Mikołaj KUNERT;
2. sierż. pchor. Dariusz JAMRO;
3. plut. pchor. Szymon KORCZ;
4. kpr. pchor. Paweł SZAFARSKI;
5. kpr. pchor. Łukasz BARCIKOWSKI.

Indywidualnie :

I miejsce - sierż. pchor. Maciej KUDRYCKI - 4 kompania szkolna - z wynikiem 179 punktów;
II miejsce - st. kpr. pchor. Przemysław SZULC - 1 kompania szkolna - z wynikiem 176 punktów;
III miejsce – szer. pchor. Miłosz PLOTA - 5 kompania szkolna - z wynikiem 176 punktów.
Żołnierze otrzymali z rąk Prorektora ds. wojskowych puchary i dyplomy.

Pułkownik Pertek wręczył także dyplomy za udział w ćwiczeniu „JESIEŃ-15": ppłk. dr. Markowi PYTLOWI, mjr. dr. Sławomirowi KRZYŻANOWSKIEMU, mjr. dr. Piotrowi PIETRAKOWSKIEMU, mjr. Krystianowi SALAMONOWI, kpt. Jarosławowi AFFKOWI, kpt. Andrzejowi SZALLI i kpt. Aleksandrowi ZIMIŃSKIEMU.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Medalu Pamiątkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych mjr. rez. Leszkowi MAĆKOWIAKOWI.


zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top